.

Επιδόματα τέλος για τα διοικητικά στελέχη της ΔΕΗ

Χθες πραγματοποιήθηκε Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ με μείζον θέμα τις αμοιβές του προέδρου της ΔΕΗ, διευθυντικών στελεχών, συμβούλων και λοιπών διοικητικών στελεχών της Επιχείρησης. Το ελληνικό Δημόσιο, έχοντας την ιδιότητα του βασικού μετόχου της ΔΕΗ απέρριψε μέρος των αμοιβών των εν λόγω στελεχών και πιο συγκεκριμένα η περικοπή αφορά στο οικογενειακό επίδομα.


Μάλιστα ζητήθηκε η επιστροφή του επισημαίνοντας ότι οι επιστροφές θα πρέπει να γίνουν αναδρομικά για τα επιδόματα που καταβλήθηκαν το 2011 και το 2012. Το μέτρο αυτό θα αφορά όχι μόνο τη διοίκηση της επιχείρησης αλλά και ολόκληρο τον διευθυντικό στελεχικό ιστό της ΔΕΗ.

Ο εκπρόσωπος του Κράτους που βρέθηκε στη χθεσινή γενική συνέλευση παρέθεσε γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του κράτους "πατώντας" στην ελληνική Νομοθεσία και ζητώντας την αυστηρή τήρησή της!

Η απόφαση πάρθηκε με καθυστέρηση ενός έτους, όπου και πάλι σε γενική συνέλευση είχε συζητηθεί το θέμα των οικογενειακών επιδομάτων του 2011, αλλά δεν είχε οριστικοποιηθεί λόγω έλλειψης νομικών επιχειρημάτων του εκπροσώπου του ελληνικού Δημοσίου.

πηγή: ERGON blog

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου