.

ΚΑΠΕ: Συμπλήρωση του Μητρώου Αξιολογητών για το Πρόγραμμα «Πράσινα Δώματα σε Δημόσια Κτήρια»


Το ΚΑΠΕ, ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης για την κατηγορία Πράξεων «Πράσινα Δώματα σε Δημόσια Κτήρια», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (ΕΠΠΕΡΑΑ) και το Ταμείο Συνοχής, ενδιαφέρεται να καταρτίσει Μητρώο Αξιολογητών για την αξιολόγηση των προτάσεων των υποψήφιων δικαιούχων.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου