.

Αγγελίες θέσεων εργασίας (ERGON blog)

Δυο θέσεις για Μηχανικούς δημοσιεύθηκαν στο ERGON blog: (1) Μηχανολόγος Μηχανικός (Ιταλία), (1) Μηχανικός (έργο αποχέτευσης - Θεσσαλονίκη).
Αναλυτικά οι δυο αγγελίες:

Μηχανολόγος Μηχανικός (Ιταλία)

Μηχανικός (έργο αποχέτευσης - Θεσσαλονίκη)


πηγή: ERGON blog

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου