.

Νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ για σύσταση φορέα διατήρησης αποθεμάτων ασφαλείας καυσίμων

Τη δυνατότητα σύστασης Κεντρικού Φορέα Διατήρησης Αποθεμάτων ασφαλείας καυσίμων προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος, που τέθηκε τη Δευτέρα σε δημόσια διαβούλευση.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι με Προεδρικό Διάταγμα μπορεί να συνίσταται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «Κεντρικός Φορέας Διατήρησης Αποθεμάτων», μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και με σκοπό την απόκτηση, διατήρηση και πώληση αποθεμάτων πετρελαίου. Σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, κάθε χώρα πρέπει να τηρεί αποθέματα ασφαλείας ικανά να καλύψουν τις ανάγκες της κατανάλωσης για 90 ημέρες. Υπόχρεοι για την τήρηση των αποθεμάτων είναι οι εισαγωγείς αργού ή κατεργασμένων προϊόντων, καθώς και οι μεγάλοι τελικοί καταναλωτές που εισάγουν πετρελαιοειδή προϊόντα για ίδια κατανάλωση.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, οι υπόχρεοι τήρησης των αποθεμάτων θα μπορούν να μεταβιβάζουν την υποχρέωση αυτή στον Κεντρικό Φορέα ή σε άλλες επιχειρήσεις, εντός ή, υπό προϋποθέσεις, εκτός Ελλάδος αλλά εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.Οι ρυθμίσεις αυτές, σύμφωνα με πηγές της αγοράς καυσίμων, εκτός από την τήρηση των υποχρεώσεων της χώρας για τα αποθέματα ασφαλείας, θεωρείται ότι θα βελτιώσουν και το επίπεδο του ανταγωνισμού στην αγορά, καθώς θα άρουν εμπόδια για εισαγωγές προϊόντων.Με το ίδιο νομοσχέδιο συγκροτείται στο ΥΠΕΚΑ Επιτροπή Διαχείρισης Σοβαρών Διαταραχών του Εφοδιασμού σε Πετρέλαιο ή και προϊόντα πετρελαίου με συμμετοχή εκπροσώπων των συναρμόδιων υπουργείων και των Ενόπλων Δυνάμεων.

ΠΗΓΗ ΑΠΕ-ΜΠΕ

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου