.

Ρεύμα από τη λυματολάσπη στη Μαγνησία


Mία αναμφισβήτητη σημαντική πρωτοβουλία, η οποία αν χρηματοδοτηθεί θα παράξει θέσεις εργασίας, αλλά και σημαντικά οικονομικά οφέλη στη ΔΕΥΑΜΒ, είναι η πρόταση που προτίθεται να καταθέσει η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης για την αξιοποίηση της λάσπης, του Βιολογικού Καθαρισμού, η οποία μέσω θερμικής ξήρανσης και αεριοποίησής της θα παράγει ηλεκτρική ενέργεια.
Όπως είναι γνωστό η διαχείριση της λάσπης που παράγεται στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων είναι ένα από τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλες οι ΔΕΥΑ της χώρας. Πρόκειται για μεγάλες ποσότητες λάσπης, που στην περίπτωση του Βόλου φθάνουν τους 20 - 25 τόνους ημερησίως, ενώ με την επέκταση και την υποδοχή αποβλήτων από τις άλλες Δημοτικές Ενότητες και από το Δήμο Ρήγα Φεραίου υπολογίζεται ότι θα φθάσουν έως και τους 40 τόνους ημερησίως.

Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν η διοίκηση της ΔΕΥΑΜΒ αποφάσισε να καταθέσει αίτηση χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υ.Π.Ε.Κ.Α., για το έργο: "Ολοκληρωμένη Διαχείριση και Αξιοποίηση της Ιλύος των Ε.Ε.Λ. Βόλου", προϋπολογισμού 9.595.000,00 € πλέον του ΦΠΑ. Το θέμα εισάγεται προς συζήτηση και λήψη απόφασης σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης, σήμερα Πέμπτη, στις 2 μετά το μεσημέρι, δεδομένου ότι η προθεσμία υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα λήγει στις 31.10.2012. Οι προτάσεις που θα επιλεγούν θα συγχρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους.

Η πρόταση της ΔΕΥΑΜΒ προβλέπει την ολοκληρωμένη διαχείριση της λάσπης των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Βόλου και αναμένεται να αποτελέσει κορυφαία περιβαλλοντική παρέμβαση για την περιοχή. Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία μονάδας στη Β΄ ΒΙΠΕ Βόλου, σε έκταση ιδιοκτησίας της ΔΕΥΑΜΒ, στην οποία θα γίνεται επεξεργασία και αξιοποίηση της λάσπης μέσω θερμικής ξήρανσης και αεριοποίησής της, με τελικό σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Σημειώνεται ότι η λάσπη που παράγεται στις εγκαταστάσεις Βιολογικών Καθαρισμών αποτελεί οργανική ύλη, με σημαντικές ποσότητες φωσφόρου και αζώτου, που με κατάλληλη επεξεργασία μπορεί να αξιοποιηθεί είτε για την παραγωγή ενέργειας, είτε ως υλικό λίπανσης στις αγροτικές καλλιέργειες.

Με την υλοποίηση της πρότασης αναμένεται να δοθεί λύση στο σημαντικό πρόβλημα που αφορά τη διάθεση της λάσπης στον ΧΥΤΑ, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις επικείμενες αλλαγές στη σχετική νομοθεσία, επιβάλλεται έως το 2020 οι ΧΥΤΑ να προχωρήσουν σε σημαντική μείωση των οργανικών φορτίων που δέχονται.


Ταχυδρόμος, Πανθεσσαλική Εφημερίδα

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου