.

Σύλλογος Μηχανικών Εορδαίας: Σεμινάριο "Τακτοποίηση αυθαιρέτων – Αλλαγή χρήσης – Τρωτότητα – ΚΑΝ.ΕΠΕ."

Η εφαρµογή του Ν.4014 για τον έλεγχο τρωτότητας υφιστάµενων κατασκευών σε συνδυασµό µε την ισχύ του νέου ΚΑΝονισµού ΕΠΕµβάσεων ΚΑΝ.ΕΠΕ. (ΦΕΚ 42Β/2012) καθιστά επιτακτική την ανάγκη ενηµέρωσης των συναδέλφων µηχανικών.

Ο Σύλλογος ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών Εορδαίας σε συνεργασία µε την 3DR Engineering Software ΕΠΕ, διοργανώνουν την Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2012, και ώρα 18.30µ.µ, στο Πνευµατικό Κέντρο Πτολεµαΐδας, το ακόλουθο σεµινάριο:
Ηµεροµηνία Τρίτη , 30 Οκτωβρίου 2012 Ώρα 18.30 µ.µ. Τοποθεσία ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πνευµατικού Κέντρου Πτολεµαΐδας, ΠΕΡΓΑΜΟΥ 80

Ώρα
Διάρκεια
Θέµα ­Οµιλητές
18.30
180 min
1.Κανονιστικές διατάξεις και απαιτούµενοι υπολογισµοί για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων.

(περιλαµβανοµένου
2. Κανονιστικές διατάξεις και απαιτούµενοι υπολογισµοί για την αλλαγή χρήσης.

σύντοµου
3. Έλεγχος δοµικής τρωτότητας.

διαλείµµατος)
4. ΚΑΝ.ΕΠΕ. – Σύντοµη παρουσίαση – Ευθύνες, Απαιτούµενες ενέργειες, διαδικασίες υπολογισµού, έλεγχος επάρκειας,


σύνταξη τεχνικών εκθέσεων.


5. Παραδείγµατα Γεώργιος Βαδαλούκας, Πολιτικός Μηχανικός Παναγιώτης Αντωνιάδης, ΜΔΕ Πολιτικός Μηχανικός
Συµµετοχή 20,00 € 

Πληροφορίες: Σύλλογος ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών Εορδαίας 
Καλαµάρα Κλεοπάτρα κιν.: 6945554244 Σιδηρόπουλος Θεόφιλος κιν.: 6974584050

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου