.

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας: 2ος Κύκλος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Μηχανική Συγκολλήσεων και Μη Καταστροφικός Έλεγχος (Master of Science (MSc) in Welding Engineering and Non Destructive Inspection)

To Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει το  εγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), ΦΕΚ 1328/2-7-2015 με τίτλο:

«Μηχανική Συγκολλήσεων και Μη Καταστροφικός Έλεγχος» -
“Master of Science (MSc) in Welding Engineering and Non Destructive Inspection”.
Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται σε συνεργασία με:

1) την Ελληνική Εταιρεία Συγκολλήσεων (Hellenic Welding Association) η οποία είναι διαπιστευμένος φορέας για τη διδασκαλία του προγράμματος  εκπαίδευσης που οδηγεί, μετά από επιτυχημένη διαδικασία εξετάσεων του Ελληνικού Ινστιτούτου Συγκολλήσεων (WGI), στην απόκτηση του Διεθνώς αναγνωρισμένου Μεταπτυχιακού Διπλώματος του Μηχανικού Συγκολλήσεων (International Welding Engineer). Το δίπλωμα αναγνωρίζεται διεθνώς και αποτελεί κριτήριο αλλά και απαίτηση για την ασφάλεια και την ποιότητα των κατασκευών, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 3834 και  ΕΝ 1090.
και 2) το Ινστιτούτο Συγκολλήσεων και Μη Καταστροφικού Ελέγχου (Welding & NDT Institute). Το Welding & NDT Institute είναι ένα επίσημο εξουσιοδοτημένο εκπαιδευτικό και εξεταστικό κέντρο από τον μοναδικό ελληνικό φορέα πιστοποίησης προσωπικού στους Μη Καταστροφικούς Ελέγχους, την Ελληνική Εταιρία Μη Καταστροφικών Ελέγχων (ΕΛ.Ε.Μ.Κ.Ε), μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μη Καταστροφικών Ελέγχων (EFNDT) και της Διεθνούς Επιτροπής Μη Καταστροφικών Ελέγχων (ICNDT) και διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ).

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ, εκτός από το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τίτλο: «Μηχανική Συγκολλήσεων και Μη Καταστροφικός Έλεγχος» που το παρόν μεταπτυχιακό πρόγραμμα χορηγεί, έχουν τη δυνατότητα να δίνουν εξετάσεις για την απόκτηση του Διεθνούς Μεταπτυχιακού Διπλώματος του Μηχανικού Συγκολλήσεων (International Welding Engineer) καθώς και Πιστοποιητικών Επιπέδου L2  στους Μη Καταστροφικούς Ελέγχους.
             Η διάρκεια του ΠΜΣ που οδηγεί σε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (ΜΔΕ) θα είναι τέσσερα (4) εξάμηνα εκ των οποίων το 4ο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Κάθε εξάμηνο αποτελείται από 13 εβδομάδες διδασκαλίας και μίας εξεταστικής εβδομάδας.

            Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ –ΜSc
http://www.weld-ndt.teiwm.gr/

Οι Αιτήσεις εγγραφής για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17, θα κατατίθενται μέχρι τις 15 Ιουλίου 2016 και πρέπει να συνοδεύονται από:
*     Αίτηση για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Κατεβάστε την αίτηση από εδώ)
*     Βιογραφικό Σημείωμα
*     Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία
*     Αναγνώριση βασικού πτυχίου από ΔΟΑΤΑΠ (μόνον σε περίπτωση πτυχίου της αλλοδαπής)
*     Πιστοποιητικό Αγγλικής Γλώσσας (π.χ. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, Cambridge, TOEIC, TOEFL, IELTS)
*     Βεβαίωση προϋπηρεσίας εάν υπάρχει, συστατικές επιστολές
*     Δημοσιεύσεις (αν υπάρχουν)
*     2 φωτογραφίες διαβατηρίου και φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
Η αποστολή των αιτήσεων και δικαιολογητικών μπορεί να γίνει ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση:
Ταχυδρομική Διεύθυνση
ΜΠΣ «Μηχανική Συγκολλήσεων και Μη Καταστροφικός Έλεγχος»
ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών & Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ
Υπόψιν Γραμματεία ΜΠΣ Τμ. Μηχ/γων Μηχ/κών & Βιομ/κού Σχεδ/σμού
Κοίλα – Κοζάνης, 501 00 ΚΟΖΑΝΗ

Πληροφορίες:
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με το Διευθυντή ή τη Γραμματεία του παραπάνω μεταπτυχιακού προγράμματος:
¨     Διευθυντής ΜΠΣ
Καθηγητής Δρ. Στέργιος Μαρόπουλος
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών & Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ,
Διοικητήριο
Τηλ: 2461 0 68218
e-mail: maropou@teiwm.gr

¨     Γραμματεία ΜΠΣ
Διοικητήριο – Γραμματεία ΜΠΣ
Τμήματος Μηχ/γων Μηχ/κων & Βιομ/κού Σχεδ/σμού ΤΕ
Τηλ: 2461 0 68239 & 2461 0 68067
e-mail:
weld-ndt@grad.teiwm.gr
Ο Δν/της του ΜΠΣ

Δρ. Μαρόπουλος  Στέργιος
Καθηγητής

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου