.

ΕΣΠΑ: Χορήγηση υποτροφιών υλοποίησης διδακτορικής έρευνας σε πτυχιούχους (Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ)

Παράταση προθεσμίας
Επιχειρησιακό πρόγραμμα:
ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περιοχή εφαρμογής:
Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής αιτήσεων:
31/5/2016 - 8/7/2016, -ώρα 13.00
Για να δείτε τα πλήρη στοιχεία της προκήρυξης πατήστε εδώ.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου