.

ΕΣΠΑ: Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα

Νέο πρόγραμμα - πρόσκληση
Επιχειρησιακό πρόγραμμα:
ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Περιοχή εφαρμογής:
Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής αιτήσεων:
28/6/2016 - 20/9/2016
Για να δείτε τα πλήρη στοιχεία της προκήρυξης πατήστε εδώ.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου