.

Εισηγήσεις συνεδρίου Βιομηχανικά Παραπροϊόντα – Δόμηση και Περιβάλλον 3

Παρακάτω παρατίθενται οι εισηγήσεις της ενότητας "Αξιοποίηση Βιομηχανικών Παραπροϊόντων-4η συνεδρία" (κατά τη 2η ημέρα) του 2ου Πανελλήνιου Συνέδριου, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο 1-3, 2009, στην Αιανή Κοζάνης, από το Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ-ΤΔΜ) και την Επιστημονική Εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης Εφαρμογών Βιομηχανικών Παραπροϊόντων (ΕΒΙΠΑΡ) με τίτλο "Βιομηχανικά Παραπροϊόντα – Δόμηση και Περιβάλλον":
Utilization of steelworks slags, dust and sludges
M. Kühn

Αξιοποίηση σιδηραλουμίνας στην παραγωγή μπελιτικού τύπου «πράσινων» τσιμέντων
Ι. Βαγγελάτος, Ι. Ποντίκης, Δ. Μπουφούνος, Γ.Ν. Αγγελόπουλος

Η πρόοδος στην ανακύκλωση βιομηχανικών παραπροϊόντων
Ι. Λιάπης, Χ. Στρατής

Πυροσυσσωμάτωση υαλοποιημένων αποβλήτων προς παραγωγή υαλο-κεραμικών
E. Bernardo, L. Esposito, E. Rambaldi, A. Tucci, Ι. Ποντίκης, Γ.Ν. Αγγελόπουλος

Μικροδομή πυροσυσσωματωμένων τεφρών καύσης λιγνίτη
Α. Μουτσάτσου, Β. Καραγιάννης, Ε. Κατσίκα

Η χρήση αγροτικών πλαστικών αποβλήτων (APW) ως εναλλακτικό καύσιμο στην τσιμεντοβιομηχανία
Σ.Κ. Αντίοχος, Δ. Μπριασούλης, Μ. Χισκάκης, Φ. Θεολόγος, Κ. Παπάδη

Εξέταση της δυνατότητας αξιοποίησης των αποβλήτων κοιτάσματος πορφυρίτη Χαλκιδικής στην τσιμεντοβιομηχανία
Γ. Μπατής, Π. Πανταζοπούλου

Εναλλακτικές πρώτες ύλες στη βιομηχανία τσιμέντου για την παραγωγή κλίνκερ
Χ.-Τ. Γκαλμπένης, Σ. Τσίμας
0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου