.

Νομαρχία Κοζάνης: λειτουργία σταθμού μέτρησης ποιότητας αέρα στην Πτολεμαϊδα

Ο Νομάρχης Κοζάνης Γιώργος Δακής παρευρέθηκε την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2009, στην έναρξη λειτουργίας του σταθμού μέτρησης της ποιότητας του αέρα, που εγκαταστάθηκε στην Πτολεμαΐδα από το Κέντρο Περιβάλλοντος (ΚΕ.ΠΕ.) της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης.
Ο σταθμός είναι συνδεδεμένος με το δικτυακό σύστημα του Κέντρου Περιβάλλοντος για τη συλλογή, επεξεργασία και διάδοση της περιβαλλοντικής πληροφορίας με ηλεκτρονικό τρόπο στο Νομό Κοζάνης, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Κάθε πολίτης και φορέας μέσω της ιστοσελίδας του Κέντρου Περιβάλλοντος http://www.kepekozani.gr και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης http://www.kozani.gr μπορεί να ενημερώνεται εύκολα και γρήγορα με κατανοητούς δείκτες για την ποιότητα του αέρα στην Πτολεμαΐδα. Ταυτόχρονα μπορεί να δει αναλυτικά τις μετρήσεις του σταθμού (μέσες ωριαίες και ημερήσιες τιμές), καθώς και χρήσιμα μετεωρολογικά δεδομένα.
Από το Μάρτιο του 2009 το σύστημα είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο έντεκα σταθμών μέτρησης της ΔΕΗ, επτά στο Νομό Κοζάνης και τέσσερις στο Νομό Φλώρινας. Επίσης, το Κέντρο Περιβάλλοντος σε συνεργασία με το Δήμο Δημητρίου Υψηλάντη ένταξε στο δικτυακό σύστημα διάδοσης της περιβαλλοντικής πληροφορίας και το σταθμό μέτρησης ποιότητας του αέρα του Δήμου, που λειτουργεί στην Ποντοκώμη με τη συνεργασία του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης, κάνοντας πράξη την τελευταία οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2008/50/ΕΚ 21ης Μαΐου 2008) για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερου αέρα στην Ευρώπη, πρώτη σε επίπεδο Αυτοδιοίκησης, διαθέτει τις πληροφορίες ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στους πολίτες μέσω του διαδικτύου.
Οι δράσεις αυτές χρηματοδοτούνται από το έργο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης «Οργάνωση κεντρικού συστήματος διαχείρισης ποιότητας αέρα στην ευρύτερη περιοχή Πτολεμαΐδας-Κοζάνης» του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης Νομού Κοζάνης 2007 – 2011.
Το Κέντρο Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης θα προχωρήσει άμεσα, στη προμήθεια σύγχρονου κινητού σταθμού μέτρησης της ποιότητας του αέρα που θα χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των μετρήσεων και για τον έλεγχο της ποιότητας του αέρα, που πραγματοποιούν διάφοροι φορείς στο Νομό.
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης με ιδιαίτερη ευαισθησία σε περιβαλλοντικά θέματα στοχεύει στην αξιόπιστη ενημέρωση και στη διάδοση της περιβαλλοντικής πληροφορίας στους πολίτες του Νομού, με την εύχρηστη παρουσίαση των αναλυτικών μετρήσεων, όλων των σταθμών που έχουν ενταχθεί ή θα ενταχθούν μελλοντικά στο δίκτυο παρακολούθησης του Κέντρου Περιβάλλοντος.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου