.

Εισηγήσεις συνεδρίου Βιομηχανικά Παραπροϊόντα – Δόμηση και Περιβάλλον 4

Παρακάτω παρατίθενται οι εισηγήσεις της ενότητας "Αξιοποίηση Βιομηχανικών Παραπροϊόντων-5η συνεδρία" (κατά τη 2η ημέρα) του 2ου Πανελλήνιου Συνέδριου, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο 1-3, 2009, στην Αιανή Κοζάνης, από το Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ-ΤΔΜ) και την Επιστημονική Εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης Εφαρμογών Βιομηχανικών Παραπροϊόντων (ΕΒΙΠΑΡ) με τίτλο "Βιομηχανικά Παραπροϊόντα – Δόμηση και Περιβάλλον":
Συνδυαστική χρήση αποβλήτων για την παραγωγή πλακιδίων επίστρωσης
Ι. Ποντίκης, R. Iacobescu, Χ. Ραθώση, Α. Χριστογέρου, Γ.Ν. Αγγελόπουλος

Ιπτάμενη τέφρα: ένα παραπροϊόν της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνιτικούς ΑΗΣ
Θ. Παπαδέλης, Γ. Χατζηφώτης, Α. Καστανάκη, Δ. Σωτηρόπουλος

Μελέτη της διαστολής τσιμέντων με αυξημένο ποσοστό ιπτάμενης τέφρας
Π. Πιπιλικάκη, Μ. Χανιωτάκης
Properties and microstructure of lightweight aggregate produced from lignite coal fly ash and recycled glass
I. Kourti, C.R. Cheeseman

Ελληνικές υγρές τέφρες: Παρούσα κατάσταση και προοπτικές αξιοποίησης
Μ.Μ. Δαρδαβίλα, Μ. Ζερβάκη, Σ. Τσίμας

Μελέτη ιδιοτήτων σύνθετων υλικών μεταλλικής μήτρας αλουμινίου με υλικό πλήρωσης ιπτάμενη τέφρα λιγνίτη
Α. Μουτσάτσου, Γ.Σ. Ίτσκος, Ν. Κούκουζας, Π. Βουνάτσος

Επιλογή του βέλτιστου κλάσματος σωματιδίων της λιγνιτικής ιπτάμενης τέφρας στις εφαρμογές της βιομηχανίας τσιμέντου
Σ. Ίτσκος. Γ.Σ. Ίτσκος, Ν. Κούκουζας

Μελέτη της συμπεριφοράς και της εργασιμότητας πηγμάτων με ελληνικές ιπτάμενες τέφρες
Ι. Παπαγιάννη, Φ. Καρκαντελίδου
0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου