.

Η πορεία της μετοχής της ΔΕΗ και οι υποχρεώσεις της...

Η μετοχή της ΔΕΗ πάτησε τα 16€. Τι σημαίνει αυτό πολύ απλά; Ότι, μεσούσης της οικονομικής κρίσης η ΔΕΗ γίνεται κερδοφόρα, επανακτά την εμπιστοσύνη της αγοράς και συνεχίζει με τιμή στόχο προς τα 25€. Είναι κατανοητό όμως ότι η Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού, η οποία στηρίζει κυρίως την κερδοφορία της στην περιοχή Φλώρινας - Πτολεμαϊδας - Κοζάνης πρέπει να σταθεί με συνέπεια και "καθαρότητα" σε όσα γραπτώς ή προφορικώς έχει δεσμευθεί. Να επιλύσει χρονίζοντα ζητήματα όπως της βελτίωσης του περιβάλλοντος σε μονιμότερη βάση και όχι με ...ανακοινώσεις, της μόνιμης απασχόλησης και όχι των εργολαβικών συμβάσεων, της κατασκευής των νέων μονάδων με πραγματικά χρονοδιαγράμματα, τις μετεγκαταστάσεις των οικισμών με γρήγορες διαδικασίες και όχι με τα αποτυχημένα μοντέλα των προηγούμενων χαμένων στη...γραφειοκρατία. Η σχέση εμπιστοσύνης οικοδομείται αμοιβαία και η ΔΕΗ χρωστά στην περιοχή μας ιδιαίτερα τώρα που μπορεί...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου