.

Ανακοίνωση ΠΑΣΚΕ/ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ για τις κρίσεις στη ΔΕΗ

Για λόγους ενημέρωσης του τι συμβαίνει στη ΔΕΗ παραθέτουμε την ανακοίνωση της ΠΑΣΚΕ/ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ που αφορά τις πρόσφατες κρίσεις στη ΔΕΗ, μερικές εξ' αυτών και στην περιοχή μας. Για το ΛΚΔΜ γίνεται αναφορά στην αλλαγή του Βοηθού Διευθυντού ΛΚΔΜ και την επιλογή της Βοηθού Διεθύντριας στη Δνση Περιβάλλοντος Ορυχείων.
Ολόκληρη η ανακοίνωση φαίνεται παρακάτω:

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου