.

Γ. ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ: Επιστολή με θέμα "Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΗ"

Πέμπτη, 25 Ιούνιος 2009, ΜΕΛΟΣ ΔΣ/ΔΕΗ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΘΕΜΑ : Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΗ
Κύριε Πρόεδρε,

Με την παρούσα επιθυμώ να εκφράσω τους προβληματισμούς μου για την πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Επιχείρησης, κυρίως στο χώρο της Παραγωγής και να διατυπώσω κάποιες προτάσεις που ίσως φανούν χρήσιμες.

Αφετηρία μου η αγωνία που με διακατέχει για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και πώς αυτό θα επιτευχθεί.

Ευθύς εξ αρχής θα ήθελα να θέσω τέσσερα θέματα τα οποία θεωρώ κυρίαρχα για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος. Τα θέματα φαίνονται ανεξάρτητα μεταξύ τους, πλην όμως θεωρώ ότι μπορεί και να αλληλοεπηρεάζονται, να αλληλοτροφοδοτούνται ή να συνεξελίσσονται.

- Η ανατροπή του προγράμματος των επενδύσεων μας και η σκέδαση του ενδιαφέροντος μας από τον κορμό των δραστηριοτήτων μας, που δημιουργεί το υπερβολικό άνοιγμα της ¨βεντάλιας¨ των συνεργασιών μας.

- Η έλλειψη ¨διεξόδου φυγής¨ στην αλυσίδα υλοποίησης του επενδυτικού μας προγράμματος, που οφείλεται στο γεγονός ότι οι κατασκευαστές των έργων μας είναι ταυτόχρονα και ανταγωνιστές μας.

- Η ανυπαρξία στοιχειώδους επικοινωνίας και συνεννόησης με την Ομοσπονδία και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις παρά το γεγονός ότι έχει παρέλθει χρόνος δυόμιση ετών από την έλευση σας στο τιμόνι της Επιχείρησης.

- Η ¨αποσταθεροποίηση¨ της διοικητικής δομής που δημιουργεί η επανάκριση του συνόλου της ιεραρχίας ωσάν όλοι να αποτελούν μέρος ενός ¨κυκλώματος¨ που πρέπει να εκκαθαριστεί ή όλες οι θέσεις να είναι μεταξύ τους εναλλάξιμες.

Κύριε Πρόεδρε, πιστέψτεμε, ούτε υποδείξεις θέλω να κάνω, ούτε υποθήκες επιθυμώ να εγγράψω, ούτε αποφυγή ευθυνών επιδιώκω. Απλά και μόνο θέλω, αν μπορώ, να φανώ χρήσιμος και όχι αναγκαστικά ευχάριστος σε κανέναν, παρά μόνο στο αύριο της ΔΕΗ.

Θέλω να κεντρίσω το ενδιαφέρον, για να δημιουργηθεί μια ευκαιρία συναντίληψης σε μια επιχείρηση που δε μπορεί να συνεχίζει να λειτουργεί με αυτό το ¨εκρηκτικό και αναποτελεσματικό μείγμα¨.

Η Ανατροπή του Επιχειρησιακού Σχεδίου

Η έλευση του νέου Υπουργού Ανάπτυξης σηματοδότησε την απένταξη των μονάδων λιθάνθρακα από το ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας και κατά συνέπεια την ανατροπή του Επιχειρησιακού Σχεδίου Παραγωγής της ΔΕΗ.

Παρά ταύτα η Επιχείρηση εμμένει στον αρχικό της Σχεδιασμό, χωρίς όμως να καθορίζει με ποιον τρόπο θα τον υλοποιήσει, τη στιγμή μάλιστα που το πολιτικό πλαίσιο εξελίσσεται σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση. Έτσι η ΔΕΗ έχει περιέλθει σε αμυντική θέση ενώ για την πρώτη ανθρακική μονάδα στο Αλιβέρι οι διαφωνούντες έχουν πάρει πρωτοβουλίες και έχουν δημιουργήσει καταστάσεις δύσκολα αναστρέψιμες.

Θεωρώ ότι, το να εθελοτυφλούμε ενώπιον του προβλήματος και να μη προχωράμε σε επεξεργασία εναλλακτικών σεναρίων προώθησης των επενδύσεων μας δεν βοηθάει τους μακροπρόθεσμους στόχους της Επιχείρησης. Η περαιτέρω καθυστέρηση αναθεώρησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου θα σηματοδοτήσει την εγκατάλειψη του στόχου η ΔΕΗ να διατηρήσει κυρίαρχο ρόλο στο χώρο της Παραγωγής.

Η Πορεία των Έργων

√ Η εξέλιξη του Διαγωνισμού για την κατασκευή της μονάδας Μελίτη ΙΙ και η μη άμεση επαναπροκήρυξη της οδηγεί το έργο σε υλοποίηση κάτω από άλλες συνθήκες. Συνθήκες που διαμορφώνονται από την απαράδεκτη καθυστέρηση της ανάθεσης του Διαγωνισμού για το Ορυχείο της Βεύης, την ¨ύποπτη¨ αδειοδότηση της ιδιωτικής μονάδας στον ίδιο χώρο με εισαγόμενο λιγνίτη και το πλαίσιο ¨συμφωνίας¨ της Κυβέρνησης με την αρμόδια επίτροπο της ΕΕ, που ισοδυναμεί με απαγόρευση αξιοποίησης λιγνιτών από ιδιωτικά Ορυχεία στο μέλλον από τη ΔΕΗ.
Έτσι, η πρώτη σε προτεραιότητα νέα λιγνιτική μονάδα της Επιχείρησης μεταφέρεται σε ένα επόμενο χρόνο κατασκευής, με ευθύνη και της ΔΕΗ, με διαφορετικές συνθήκες υλοποίησης από τον αρχικό, σωστό, κατά την άποψη μου σχεδιασμό.
Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της ¨αδυναμίας¨ λήψης προσφορών, που δεν πρέπει να αναγνωσθεί μονοσήμαντα και έξω από τον ρόλο των υποψήφιων Αναδόχων και των δικών μας ευθυνών.

√ Η Διακήρυξη της μονάδας της Πτολεμαΐδας, που αναπτύσσεται σε μεγάλο βάθος χρόνου, με προϋποθέσεις που θα ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους από τις τοπικές κοινωνίες μέσα από τα Σύμφωνα Συνεργασίας, υπάρχει ο κίνδυνος να καταστήσει τις τοπικές κοινωνίες συμμέτοχους με την Πολιτεία για την αδειοδότηση της μονάδας. Ο νόμος προβλέπει σαφώς τις διαδικασίες αδειοδότησης και με κανένα τρόπο δεν πρέπει με πρωτοβουλία ή ανοχή της ΔΕΗ να παρεμβληθούν, και άλλες παράμετροι στην αλυσίδα ενεργειών κατασκευής του έργου.
Απεναντίας τα Σύμφωνα Συνεργασίας που φαίνεται να ναυαγούν θα έπρεπε να επιταχύνουν και να διευκολύνουν τις διαδικασίες κατασκευής των έργων.
Με απλά λόγια η ΔΕΗ δεν μπορεί και δεν πρέπει να αυτοπαγιδευτεί κάτω από το επιχείρημα επίδειξης υπερβολικής κοινωνικής ευαισθησίας.
Δεν μπορεί δηλαδή να έχει έτοιμα τα τεύχη Διακήρυξης του έργου της Πτολεμαΐδας και η Διακήρυξη να περιμένει εκτός αν υπάρχουν άλλοι λόγοι.

√ Το έργο Αλιβέρι V παρά το γεγονός ότι συμβολαιοποιήθηκε εδώ και περίπου δύο χρόνια, για τους γνωστούς λόγους, έχει περιέλθει σε καθεστώς ¨γεφύρι της Άρτας¨. Ο εξοπλισμός σε μεγάλο ποσοστό έχει αγοραστεί και αποθηκευτεί, με όποιους κινδύνους αυτό εγκυμονεί, ενώ δεν έχουν ακόμη αρχίσει οι εργασίες κατασκευής αφού δεν έχει παραχωρηθεί από την πολεοδομία άδεια.
Το κλίμα που δημιουργείται γύρω από την απρόσκοπτη πορεία κατασκευής του έργου, ακόμη και αν ληφθεί άδεια, είναι κλίμα πολεμικής με κτυπήματα ¨κάτω από τη μέση ¨ και την Επιχείρηση με την ¨πλάτη¨ στον τοίχο.
Η αίσθηση που δημιουργείται είναι ότι η ΔΕΗ, το 51% της οποίας εκφράζεται με την βούληση και την θέση του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία είναι επιφορτισμένη και με τις υποχρεώσεις τελευταίου καταφυγίου για την κάλυψη των αναγκών ηλεκτρισμού της χώρας, έχει ¨αφήσει να καθορίζει την τύχη της¨ μια υπηρεσία που στα χέρια της συγκεντρώνει μια αόρατη δύναμη ¨νομιμοποίησης¨ που κάτω από ¨περίεργες¨ καταγγελίες καθορίζει τους κανόνες του παιγνιδιού.
Αυτό όμως δεν μπορεί και δεν πρέπει να συνεχιστεί.

√ Το έργο Φ/Α στη Μεγαλόπολη ¨ευοδώθηκε¨ να λάβει προσφορές από τέσσερις οίκους, οι οποίοι ήδη, για λόγους τεχνικής αξιολόγησης, έχουν περιοριστεί σε δύο.

Η τύχη του έργου θα κριθεί από τη δυνατότητα να περάσει τη στενωπό της έγκαιρης έλευσης του ΦΑ στο χώρο του σταθμού.

Οι δεσμεύσεις της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού προσωπικά, χωρίς να αμφισβητώ στο ελάχιστο την ειλικρίνεια των προθέσεων τους, δεν αρκούν για την έγκαιρη τροφοδότηση της μονάδας.

Στόχος μας είναι η ελαχιστοποίηση του κινδύνου μιας ανάθεσης, που μπορεί να προκύψει από τον εν εξελίξει Διαγωνισμό, μέσω διασφαλίσεων για την έγκαιρη κατασκευή του αγωγού τροφοδοσίας. Η αυτόβουλη ακύρωση του Έργου θα σηματοδοτήσει την εγκατάλειψη του Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης και την ταχύτατη πορεία συρρίκνωσης της Επιχείρησης, πράγμα που πρέπει να αποφευχθεί με κάθε τρόπο.

Η ¨Βεντάλια¨ των Συνεργασιών

Ενώ λοιπόν θεωρητικά ένα τεράστιο έργο ανάπτυξης ευρίσκεται στον πυρήνα του σχεδιασμού μας, τόσο σε συμβατικά έργα όσο και σε ΑΠΕ, η επιτυχία του οποίου θα καθορίσει την επιβίωσή μας στον ανταγωνισμό, παράλληλα μια τεράστια ¨βεντάλια¨ συνεργασιών αναπτύσσεται μέσα και έξω από τη χώρα.
Η ¨βεντάλια¨ των συνεργασιών σε όλες τις περιπτώσεις αποτελεί συμπληρωματική δράση και επουδενί δε μπορεί να αναπληρώσει μια αποτυχία του πρωταρχικού μας στόχου. Πολλώ δε μάλλον δεν επιτρέπεται εξ αυτής η δημιουργία σκέδασης και απώλειας δυνάμεων, που εστιάζουν στον πυρήνα του αντικειμένου μας.

Πρόσθετα η διαχείριση των συνεργασιών στηρίζεται σε εξωτερικούς συμβούλους, με υποστηρικτική κυρίως συμμετοχή των στελεχών της Επιχείρησης. Αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι στο νέο ΔΣ της ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ δεν συμμετέχει κανένα (αριθμός μηδέν ) στέλεχος της ΔΕΗ, μπορεί να ερμηνευτεί ότι τα στελέχη της θεωρούνται ή ανεπιθύμητα ή ανίκανα.

Προσωπικά έχω εκφράσει αρνητική άποψη και την ¨ευχή¨ να αποτύχει η ¨σοβαρότερη¨ συνεργασία μας στον Ελλαδικό χώρο με την Χαλυβουργική. Πιστεύω ότι αυτή η συνεργασία είναι μια ετεροβαρής παθητική συνεργασία σε ένα αντικείμενο, όπου η ΔΕΗ με τη συμμετοχή της επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει τις ζημιές της από την απώλεια μεριδίου της αγοράς, ενώ το σχήμα θα προσπαθεί να μεγιστοποιήσει τα κέρδη του μέσα από την μεγιστοποίηση των ζημιών της ΔΕΗ από τη λειτουργία της αγοράς.

Ταυτόχρονα απεμπολεί οριστικά τη δυνατότητα κατασκευής νέας μονάδας στο Κερατσίνι, ενώ περιβαλλοντικά είναι συνεργός για αποτέλεσμα χειρότερο από το να κατασκεύαζε μόνη της την μισή ισχύ του σχήματος στο Κερατσίνι.

Οι Σχέσεις με τη ΓΕΝΟΠ

Κύριε Πρόεδρε,

Σας διαβεβαιώνω ότι αν στόχος σας είναι να χειρίζεστε τα θέματα της Επιχείρησης σαν να λειτουργείτε ¨σε κενό¨ αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Και δεν πρόκειται να γίνει για τον απλούστατο λόγο ότι οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ και οι εκπρόσωποί τους, έχουν και νομιμοποιούνται να έχουν και για λόγους εμπράγματων δικαιωμάτων ζωτικό ενδιαφέρον για την τύχη της Επιχείρησης, που έχει ενσωματωμένα περιουσιακά στοιχεία του Ασφαλιστικού τους Φορέα και έχετε εσείς αναλάβει να διοικείτε.

Κατά συνέπεια η προσπάθεια να μηδενίσουμε, να υποβαθμίσουμε, να εκτρέψουμε, να χειραγωγήσουμε ή να αποφύγουμε την παρουσία των εργαζομένων είναι ανέφικτη και ενδεχομένως ανώφελη.

Είναι αναγκαίο λοιπόν να ευρεθεί ένας τρόπος επικοινωνίας κατ αρχάς και συνεννόησης στη συνέχεια.

- Έστω και με μοναδικό αποτέλεσμα ότι συμφωνούμε ότι ¨διαφωνούμε σε όλα¨ για να αναλάβει και ο καθένας τις ευθύνες του.

- Σε κάθε περίπτωση όμως δεν μπορεί να παραγνωριστεί ο ρόλος της δύναμης των εργαζόμενων ως αντίβαρο των κατευθυνόμενων παρεμβάσεων ποικίλων παραγόντων, που έχουν στόχο τη ΔΕΗ και ένα τέτοιο σύμμαχο δεν μπορούμε να τον αφήνουμε αναξιοποίητο.

Ως εκ τούτου η παρούσα κατάσταση δεν μπορεί άλλο να συνεχιστεί.

Η Επανάκριση των Στελεχών και η Αποσταθεροποίηση της Διοικητικής Δομής

Η εμπειρία που αποκτήθηκε από την επανάκριση των στελεχών, στα επίπεδα των Δ/ντών ΒΟΚ και των Βοηθών Δ/ντών και Κλαδαρχών, αναδύει μια εικόνα σύγχυσης, απαξίωσης τεχνογνωσίας και μείωση της αποτελεσματικότητας.

Η συνέχιση της επανάκρισης στο σύνολο των στελεχών των δύο επόμενων βαθμίδων μπορεί να ενισχύσει μια γενικευμένη εικόνα σύγχυσης και μείωσης της αποτελεσματικότητας της διοικητικής μηχανής σε μια πάρα πολύ δύσκολη για την Επιχείρηση περίοδο και αυτό δεν πρέπει να υποτιμηθεί.

Συμπεράσματα

Από τα παραπάνω προκύπτει αβίαστα ότι :

√ Το Επιχειρησιακό μας Σχέδιο έχει ανατραπεί στην πράξη και χρήζει άμεσης αναθεώρησης πριν δοθεί η εντύπωση ότι ήδη εγκαταλείπεται.

√ Στην αλυσίδα υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος υπάρχουν κρίσιμοι κρίκοι που η ΔΕΗ έχει ανύπαρκτη έως μηδενική παρέμβαση.

- Δε διαθέτει καμία παρέμβαση στον κύκλο των κατασκευαστών των έργων της.

- Οι τοπικές κοινωνίες, παρά τα Σύμφωνα Συνεργασίας που υπογράφονται, παραμένουν ανασταλτικοί παράγοντες υλοποίησης των έργων.

√ Δεν αξιοποιεί τις καθεύδουσες δυνάμεις του προσωπικού και του συνδικάτου σε μια πορεία σφυρηλάτησης κοινών στόχων για την Επιχείρηση.

√ Μια γενικευμένη σύγχυση και αναποτελεσματικότητα της διοικητικής δομής ευρίσκεται σε εξέλιξη.

Προτάσεις :

- Η ΔΕΗ θα πρέπει άμεσα να προβεί στην αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου.

- Να επεξεργαστεί εναλλακτικά σενάρια και διεξόδους φυγής τόσο στο Επιχειρησιακό Σχέδιο όσο και στα Έργα που είναι σε εξέλιξη.

- Να ζητήσει εναλλακτικά την κατασκευή νέας μονάδας Φ/Α στο Αλιβέρι. Να διαπραγματευθεί με τις τοπικές κοινωνίες του Αλιβερίου και του Κερατσινίου με όρους στρατηγικής και να φύγει άμεσα από τη συνεργασία με την Χαλυβουργική.

- Να εξετάσει τη δυνατότητα συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο κατασκευαστικών εταιρειών ή να συστήσει κατασκευαστική δραστηριότητα υπό μορφή θυγατρικής, για να σπάσει τον φαύλο κύκλο της εξάρτησης και του εκβιασμού από τους κατασκευαστές ανταγωνιστές της.

- Να ¨βγάλει¨ τώρα από τη διαδικασία των αδειοδοτήσεων τις τοπικές κοινωνίες.

- Να προχωρήσει άμεσα στην Διακήρυξη του έργου της Πτολεμαΐδας V και της Φλώρινας Μελίτη ΙΙ που ήδη έχει καθυστερήσει αδικαιολόγητα.

- Να αναλογιστεί την ¨χαοτική¨ κατάσταση που δημιουργείται με την επανάκριση του συνόλου των στελεχών. Η κρίση στα επόμενα επίπεδα να αφορά αυτούς που χαρακτηρίζονται ανεπαρκείς και πρέπει να αντικατασταθούν και όχι το σύνολο των στελεχών.

- Να μηδενίσει το conter της αντιπαράθεσης με το συνδικάτο και να συζητήσει μαζί του ένα ελάχιστο πρόγραμμα συναίνεσης και στήριξης.

Με εκτίμηση
Γιάννης Τσαρούχας

Πηγη: www.kozani.net

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου