.

Εισηγήσεις 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου "Βιομηχανικά Παραπροϊόντα – Δόμηση και Περιβάλλον" για την ιπτάμενη τέφρα

Πραγματοποιήθηκε το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο με τίτλο "Βιομηχανικά Παραπροϊόντα – Δόμηση και Περιβάλλον" από 1 έως 3 Ιουνίου 2009 στο μουσείο Αιανής. Το Συνέδριο συνδιοργανώθηκε από το Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ-ΤΔΜ) και την Επιστημονική Εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης Εφαρμογών Βιομηχανικών Παραπροϊόντων (ΕΒΙΠΑΡ). Μπορείτε να δείτε τις εισηγήσεις του συνεδρίου καθώς και τις περιλήψεις των εισηγήσεων (abstracts)αναλυτικά:

κλικ εδώ για τις παρακάτω εισηγήσεις:

• Η παραγωγή αξιοποιήσιμων προϊόντων από τα προϊόντα και μπάζα στο Τραβόβαλτο, Ι. Αποστολίδης, Ν. Ορφανίδου, Ε. Ουζουνίδου, Κ. Χατζόπουλος
• Combustion products and REACH, H.-J. Feuerborn
• Calcareous Ash in Europe – a reflection on technical and legal issues, H.-J. Feuerborn
• Χρήση βιομηχανικών παραπροϊόντων και τεχνικών για μείωση του περιβαλλοντικού κόστους των κατασκευών, Ε. Παπαδάκης
• Κοινωνικοοικονομοτεχνικές πλευρές της αξιοποίησης των παραπροϊόντων της ΔΕΗ, Ζ. Ρίζου, Δ. Σιδηρόπουλος

κλικ εδώ για τις παρακάτω εισηγήσεις:

• Calcareous fly ash in hydraulic road binders - long term observation on existing roads versus laboratory test, H.-J. Feuerborn, W. Weingart
• Standardization of combustion products for road construction in Poland, Τ. Szczygielski
• Οικονομικό σκυρόδεμα δαπέδων και οδοστρωμάτων, Ε. Αναστασίου, Ι. Παπαγιάννη
Αξιοποίηση στην οδοποιία μείγματος λιγνιτικής ιπτάμενης τέφρας και οργανικού ρυπαντή,
Ο.Κ. Καρακάση, Α. Μουτσάτσου, Ν. Γιαννακέας, Σ. Κόλλιας
• Η ιπτάμενη τέφρα ως υλικό υποβάσεων οδοστρωμάτων, Ι. Παπαγιάννη, Ε. Παπαβασιλείου, Ι. Τραγόπουλος, Σ. Σελεβός
• Υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα δαπέδων με αδρανή σκωρίας και ίνες χάλυβα, Ι. Παπαγιάννη, Μ. Παπαχριστοφόρου, Γ. Στρατής, Κ. Ζωγράφος
• Έλεγχος οδοστρώματος από σκυρόδεμα με σκωριοαδρανή μετά από 7 χρόνια λειτουργίας,
Ι. Παπαγιάννη, Ε. Αναστασίου

κλικ εδώ για τις παρακάτω εισηγήσεις:

• Utilization of steelworks slags, dust and sludges, M. Kühn
• Αξιοποίηση σιδηραλουμίνας στην παραγωγή μπελιτικού τύπου «πράσινων» τσιμέντων, Ι. Βαγγελάτος, Ι. Ποντίκης, Δ. Μπουφούνος, Γ.Ν. Αγγελόπουλος
• Η πρόοδος στην ανακύκλωση βιομηχανικών παραπροϊόντων, Ι. Λιάπης, Χ. Στρατής
• Πυροσυσσωμάτωση υαλοποιημένων αποβλήτων προς παραγωγή υαλο-κεραμικών, E. Bernardo, L. Esposito, E. Rambaldi, A. Tucci, Ι. Ποντίκης, Γ.Ν. Αγγελόπουλος
• Μικροδομή πυροσυσσωματωμένων τεφρών καύσης λιγνίτη, Α. Μουτσάτσου, Β. Καραγιάννης, Ε. Κατσίκα
• Η χρήση αγροτικών πλαστικών αποβλήτων (APW) ως εναλλακτικό καύσιμο στην τσιμεντοβιομηχανία, Σ.Κ. Αντίοχος, Δ. Μπριασούλης, Μ. Χισκάκης, Φ. Θεολόγος, Κ. Παπάδη
• Εξέταση της δυνατότητας αξιοποίησης των αποβλήτων κοιτάσματος πορφυρίτη Χαλκιδικής στην τσιμεντοβιομηχανία, Γ. Μπατής, Π. Πανταζοπούλου
• Εναλλακτικές πρώτες ύλες στη βιομηχανία τσιμέντου για την παραγωγή κλίνκερ, Χ.-Τ. Γκαλμπένης, Σ. Τσίμας

κλικ εδώ για τις παρακάτω εισηγήσεις:

• Συνδυαστική χρήση αποβλήτων για την παραγωγή πλακιδίων επίστρωσης, Ι. Ποντίκης, R. Iacobescu, Χ. Ραθώση, Α. Χριστογέρου, Γ.Ν. Αγγελόπουλος
• Ιπτάμενη τέφρα: ένα παραπροϊόν της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνιτικούς ΑΗΣ, Θ. Παπαδέλης, Γ. Χατζηφώτης, Α. Καστανάκη, Δ. Σωτηρόπουλος
• Μελέτη της διαστολής τσιμέντων με αυξημένο ποσοστό ιπτάμενης τέφρας, Π. Πιπιλικάκη, Μ. Χανιωτάκης
• Properties and microstructure of lightweight aggregate produced from lignite coal fly ash and recycled glass, I. Kourti, C.R. Cheeseman
• Ελληνικές υγρές τέφρες: Παρούσα κατάσταση και προοπτικές αξιοποίησης, Μ.Μ. Δαρδαβίλα, Μ. Ζερβάκη, Σ. Τσίμας
• Μελέτη ιδιοτήτων σύνθετων υλικών μεταλλικής μήτρας αλουμινίου με υλικό πλήρωσης ιπτάμενη τέφρα λιγνίτη, Α. Μουτσάτσου, Γ.Σ. Ίτσκος, Ν. Κούκουζας, Π. Βουνάτσος
• Επιλογή του βέλτιστου κλάσματος σωματιδίων της λιγνιτικής ιπτάμενης τέφρας στις εφαρμογές της βιομηχανίας τσιμέντου, Σ. Ίτσκος. Γ.Σ. Ίτσκος, Ν. Κούκουζας
• Μελέτη της συμπεριφοράς και της εργασιμότητας πηγμάτων με ελληνικές ιπτάμενες τέφρες, Ι. Παπαγιάννη, Φ. Καρκαντελίδου

κλικ εδώ για τις παρακάτω εισηγήσεις:

• Χρήση βιομηχανικών παραπροϊόντων ως λεπτό υλικό πλήρωσης για την παρασκευή Αυτοσυμπυκνούμενου Σκυροδέματος και η επίδραση υψηλών θερμοκρασιών στα μηχανικά χαρακτηριστικά του, Ν.Σ. Αναγνωστόπουλος, Κ.Κ. Σίδερης, Α.Σ. Γεωργιάδης
• Αξιοποίηση οικοδομικών απορριμμάτων στο δομικό τομέα, Χ.-Τ. Γκαλμπένης, Σ. Τσίμας
• Χρήση της απορριφθείσας παιπάλης ασφαλτικού συγκροτήματος ως πληρωτική κονία για αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα – Εφαρμογή στην Εγνατία Οδό, Σ. Λυκούδης
• Επίδραση της ιπτάμενης τέφρας στην ανθεκτικότητα σκυροδεμάτων από τεταρτομερή σύνθετα τσιμέντα, Π. Πιπιλικάκη, Μ. Χανιωτάκης, Μ. Κατσιώτη
• Χρήση ανακυκλωμένων τούβλων ως αδρανή σκυροδέματος, Σ. Λυκούδης, Θ. Κοτρώτσιος
• Αξιοποίηση απορριπτώμενων υλικών από μονάδες έτοιμου σκυροδέματος και κονιαμάτων. Πρώτη προσέγγιση, Μ. Ζερβάκη
• Χρήση πούδρας ανακυκλωμένων ελαστικών σε επισκευαστικά τσιμεντοκονιάματα, Σ. Μαυρίδου, Ι. Παπαγιάννη
• Παραγωγή σκυροδέματος με ελληνική τέφρα φλοιού ρυζιού. Προσεγγίσεις και προοπτικές, Σ.Κ. Αντίοχος, Δ. Φίλη, Ε. Παπαδάκης, Α. Κυρίτση, Μ. Τσίμας, Χ.-Τ. Γκαλμπένης, Σ. Τσίμας

κλικ εδώ για τις παρακάτω εισηγήσεις:

• Νέες πρακτικές αναβάθμισης και ενεργοποίησης ελληνικών ιπτάμενων τεφρών για χρήση στο δομικό τομέα,Σ.Κ. Αντίοχος, Σ. Τσίμας
• Ενέματα διαφραγματικών τοίχων με Ελληνική ιπτάμενη τέφρα ΕΙΤ1 και ΕΙΤ2, Ι. Παπαγιάννη, Β. Πάχτα
• Σκυρόδεμα υψηλής αντοχής με μεγάλη περιεκτικότητα τέφρας ΕΙΤ2 των Ελληνικών Προδιαγραφών, Ι. Παπαγιάννη, Ε. Αναστασίου
• Πειραματική προσέγγιση της χρήσης ανακυκλωμένων αδρανών βιομηχανικής επεξεργασίας στην παραγωγή νέου σκυροδέματος – Μέρος Ι, Σ. Μαυρίδου, Ν. Οικονόμου, Κ. Γιάνναρης, Σ. Παντούλα
• Δάπεδα σκυροδέματος αθλοπαιδιών με χρήση ανακυκλωμένου ελαστικού. Βιοκινητικές μετρήσεις σε μεγάλης ηλικίας δάπεδα, Α. Μπάτσιος, Ι. Παπαγιάννη, Σ. Μαυρίδου

κλικ εδώ για τις παρακάτω εισηγήσεις:

• Διερεύνηση της προσθήκης οικοδομικών αποβλήτων σε διαπερατά σκυροδέματα. Πρώτη προσέγγιση, Γ. Βαρδάκα
• Εφαρμογή τεφροσκυροδέματος σε φράγματα σκληρού πυρήνα, Χ. Γουλόπουλος, Μ. Τζιθριώτης
• Μελέτη μιγμάτων ακατέργαστης τέφρας και εδαφικών υλικών, Σ. Βαντσιώτης, Ε. Καλομοίρη, Κ. Παπαθανασίου
• Προοπτικές εφαρμογών των ελληνικών ιπτάμενων τεφρών στον κατασκευαστικό τομέα, Ι. Παπαγιάννη, Σ. Τσίμας

Περιλήψεις (abstracts)των εισηγήσεων της ημερίδας:

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου