.

Οδηγία 2009/28/ΕΚ του ΕΚ σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ΑΠΕ

Το 2020, το 10% της ενέργειας που καταναλώνεται σε όλες τις μορφές μεταφορών στην Ελλάδα και τα άλλα κράτη - μέλη της ΕΕ πρέπει να προέρχεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με την Ελλάδα το 2020 να πρέπει να "πιάσει" το στο 18%.

Οι παραπάνω ρυθμίσεις προβλέπονται από την παρακάτω οδηγία:

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου