.

Αποτελέσματα μετρήσεων αιωρουμένων σωματιδίων στην Πτολεμαΐδα από το ΤΕΙ Κοζάνης

Από την αξιολόγηση των μετρήσεων αιωρουμένων σωματιδίων ΑΣ10 (εισπνεύσιμα) που πραγματοποιήθηκαν στην Πτολεμαΐδα από το σταθμό μέτρησης του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας, προέκυψαν τα ακόλουθα συνοπτικά στοιχεία

- Περίοδος λειτουργίας : 23/07/08 – 19/05/09
- Θέση λειτουργίας του σταθμού : Αύλειος χώρος του Κέντρου Περιβάλλοντος Ν.Α. Κοζάνης (κάλυψε μέρος των αναλωσίμων λειτουργίας του σταθμού)
- Πλήθος μέσων ημερησίων τιμών : 207
- Μέση τιμή περιόδου μετρήσεων: 47 μg/m3
- Αριθμός ημερών στις οποίες η μέση ημερήσια συγκέντρωση ήταν μεγαλύτερη από την οριακή τιμή των 50 μg/m3 : 90
- Οι μέσες ημερήσιες τιμές συγκεντρώσεων που αντιστοιχούν στις ημέρες των υπερβάσεων κυμάνθηκαν από 50 – 100 μg/m3.

Αναφορικά με τα όρια ισχύει :
• Οριακή μέση ετήσια τιμή : 40 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα (μg/m3)
• Μέση ημερήσια τιμή, της οποίας δεν πρέπει να σημειώνεται υπέρβαση περισσότερες από 35 φορές το χρόνο : 50 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα (μg/m3).

Α.Γ. Τριανταφύλλου
Καθηγητής
Υπευθ. Εργ. Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Περιβαλλοντικής Φυσικής

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου