.

Μετρήσεις ΑΣ10 από το σταθμό του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Από την αξιολόγηση των μετρήσεων αιωρουμένων σωματιδίων ΑΣ10 (εισπνεύσιμα) που πραγματοποιήθηκαν το 2009 στην Κοζάνη (πλατεία Αριστοτέλους) από το σταθμό μέτρησης του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας και συγκεκριμένα από το Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Περιβαλλοντικής Φυσικής (ΕΑΡ – ΠΕΦΥ), προέκυψαν τα ακόλουθα συνοπτικά στοιχεία.

Πλήθος μέσων ημερησίων τιμών : 325

Μέση τιμή περιόδου μετρήσεων: 38 μg/m3 (όριο 40 μg/m3 )

Αριθμός ημερών στις οποίες η μέση ημερήσια συγκέντρωση ΑΣ10 ήταν μεγαλύτερη από την οριακή τιμή των 50 μg/m3 : 59 (όριο 35 )

Η μέγιστη μέση ημερήσια συγκέντρωση μετρήθηκε τον Ιανουάριο, η ελάχιστη το Δεκέμβριο. Η μεταβολή των μέσων ημερησίων τιμών στη διάρκεια του έτους δείχνεται στο σχήμα.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου