.

Γιάννης Βλατής: Συνάντηση με τον τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ

Την Τετάρτη συναντήθηκε ο βουλευτής του νομού μας, Γιάννης Βλατής, με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ, κ. Α. Ζερβό, κατόπιν πρωτοβουλίας του πρώτου, προκειμένου να συζητήσουν σειρά θεμάτων που αφορούν το ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί η επιχείρηση, αλλά και τη σχέση της με την περιοχή μας.Πιο συγκεκριμένα, ο Βουλευτής έθεσε στον κ. Ζερβό τα ακόλουθα θέματα:•Βελτίωση της λειτουργίας των ορυχείων και των σταθμών παραγωγής, ώστε να μειωθεί η μόλυνση που προκαλείται στο περιβάλλον και κατ’ επέκταση οι δυσμενείς συνέπειες στους κατοίκους της περιοχής•Ενδυνάμωση της σχέσης της επιχείρησης με τις τοπικές επιχειρήσεις, είτε μέσω προγραμματικών συμβάσεων, είτε μέσω μακρόπνοων συνεργασιών που θα συμβάλλουν στην ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ της ΔΕΗ και άλλων επιχειρήσεων του νομού αλλά και στη γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής•Μεταφορά της Διεύθυνσης Μελετών Ανάπτυξης Ορυχείων (ΔΜΑΟΡ) στο Ενεργειακό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας•Άμεση ολοκλήρωση των προσλήψεων βάσει των θέσεων που προκηρύχθηκαν σε διαγωνισμούς που έχουν ήδη ολοκληρωθεί και γρήγορη προκύρυξη θέσεων για την κάλυψη των κενών που υπάρχουν στο Ενεργειακό Κέντρο.Τέλος, ο βουλευτής ζήτησε από τον πρόεδρο της ΔΕΗ να υπάρξει άμεση συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ για το χρονοδιάγραμμα μετεγκατάστασης του οικισμού της Ακρινής, σύμφωνα με τη δέσμευση της κυβέρνησης. Τόνισε επίσης την ανάγκη να ύπαρξει άμεσος σχεδιασμός και προγραμματισμός της μετεγκατάστασης των διαμερισμάτων Ποντοκώμης και Μαυροπηγής. Η συνάντηση ήταν πολύ θετική και αναμένεται να αναληφθούν άμεσα πρωτοβουλίες.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου