.

Σπάρτακος: Επιστολή στο Πρόεδρο της ΔΕΗ για το λιγνιτωρυχείο Βεύης

Προς: Τον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο Αριθ.Πρωτ: 4174

της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Αρθούρο Ζερβό Ημερομηνία:12/2/2010

Θέμα: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση του Λιγνιτωρυχείου της Βεύης

Κύριε Πρόεδρε

Δημοσιεύτηκε χθες στην επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στον Ελληνικό Τύπο, η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον διαγωνισμό που αφορά την εκμίσθωση των δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης του Λιγνιτωρυχείου της Βεύης του Νομού Φλώρινας.

Για το συγκεκριμένο θέμα, το Συνδικάτο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΔΕΗ “ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ” σας αναφέρει τα εξής:

  1. Το Λιγνιτωρυχείο της Βεύης μας απασχολεί ως Συνδικάτο και ως περιοχή, από το έτος 2002, όπου η μισθώτρια εταιρεία “ΒΙΟΛΙΓΝΙΤ” κηρύχθηκε έκπτωτη των μισθωτικών της δικαιωμάτων και το Ορυχείο επέστρεψε στο Ελληνικό Δημόσιο. (Αναφορικά με την έκπτωση της μισθώτριας εταιρείας, με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, τον Μάρτιο του 2009, η υπόθεση παραπέμφθηκε στο αρμόδιο τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο και εκκρεμεί μέχρι σήμερα η συζήτησή της).

Παράλληλα, από το έτος 1994, με απόφαση του τότε Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, παραχωρήθηκε στη ΔΕΗ το δικαίωμα εκμετάλλευσης επιμέρους έκτασης του ευρύτερου Ορυχείου της Βεύης.

2. Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ από την πρώτη στιγμή αντιτάχθηκε κατά της απόφασης του πρώην Υπουργού Ανάπτυξης κ. Σιούφα να προχωρήσει σε διαγωνισμό μίσθωσης για δικαίωμα εκμετάλλευσης του συγκεκριμένου Λιγνιτωρυχείου, αφού αποτελεί μέρος ενός ενιαίου κοιτάσματος, τμήμα του οποίου κατέχει η ΔΕΗ.

3. Καταγγείλαμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την ολιγωρία της προηγούμενης κυβέρνησης για την απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων του Μαρτίου του 2008, γιατί κατά την άποψή μας:

α) Λειτουργεί απροκάλυπτα υπέρ των ιδιωτικών συμφερόντων και σε βάρος της ΔΕΗ. Το αιτιολογικό ότι η Ελληνική Δημοκρατία παρέβη τα άρθρα 82 και 86 της συνθήκης Ε.Κ., με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πρόσβαση σε πρωτογενή καύσιμα (δηλ. λιγνίτη) από άλλες Επιχειρήσεις, πλην τη ΔΕΗ Α.Ε., η οποία διατηρεί δεσπόζουσα θέση στην εκμετάλλευση των λιγνιτών και πρέπει να αποκλειστεί ή να παρεμποδιστεί, είναι απαράδεκτο.

Είναι γνωστό ότι στη ΔΕΗ έχει παραχωρηθεί το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης λιγνιτικών κοιτασμάτων, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 60% των εκμεταλλεύσιμων λιγνιτικών αποθεμάτων της χώρας. Το 5% έχει εκμισθωθεί με μακροχρόνια συμβόλαια σε ιδιώτες και το υπόλοιπο 35% δεν έχει ακόμη παραχωρηθεί ή εκμισθωθεί για εκμετάλλευση.

Συνεπώς, δεν αληθεύει ότι δεν υπάρχει πρόσβαση σε λιγνίτη σε άλλους δυνητικούς παραγωγούς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

β) Θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας σε Ηλεκτρική Ενέργεια, γιατί απαγορεύει στο μέλλον τους κατόχους δικαιωμάτων εκμετάλλευσης των λιγνιτικών κοιτασμάτων να πωλούν τον εξορυσσόμενο λιγνίτη στη ΔΕΗ.

Η απαγόρευση αυτή τίθεται εκβιαστικά και αποτρέπει στην ουσία τη ΔΕΗ να προχωρήσει στην κατασκευή της Μονάδας Μελίτη ΙΙ στη Φλώρινα, αφού για την λειτουργία της απαιτείται το σύνολο του κοιτάσματος του Ορυχείου της Βεύης.

Επιπρόσθετα, κινδυνεύει να τεθεί άμεσα εκτός λειτουργίας ο ΑΗΣ Μελίτη Ι, αφού η σύμβαση για αποκλειστική προμήθεια λιγνίτη της ΔΕΗ από την εταιρεία “Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας” για την τροφοδοσία του Σταθμού ισχύει μέχρι τις 25/5/2022 και “κηρύσσεται ισχυρή υπό τον όρο της απόσυρσης της ΔΕΗ από κάθε μελλοντική
(άμεση ή έμμεση) εκμετάλλευση των λιγνιτικών κοιτασμάτων της Βεύης και της Βεγόρας”,
σύμφωνα με την ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ απόφαση του Β’ Τμήματος της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

γ) Αντίκεινται πλήρως στην Ελληνική Νομοθεσία, αφού δεν λαμβάνει υπόψιν το Άρθρο 144 του Μεταλλευτικού Κώδικα, όπου στην παράγραφο 3 ορίζει ότι “Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, επιτρέπεται να προχωρήσει στην εκμίσθωση με απευθείας σύμβαση για την έρευνα και εκμετάλλευση των κοιτασμάτων λιγνίτη, σε οποιαδήποτε Επιχείρηση παρέχει τα εχέγγυα για τον σκοπό αυτό”.

Ως γνωστόν, η ΔΕΗ είναι η μόνη Επιχείρηση παραγωγής Η/Ε στη χώρα που παρέχει τα εχέγγυα, γι’αυτό έχει οριστεί με τον νόμο 3175/2003 ως “προμηθευτής τελευταίου καταφυγίου” , δηλαδή ως προμηθευτής που έχει την υποχρέωση προμήθειας Η/Ε στους επιλέγοντες πελάτες, ακόμη κι αν αυτοί έχουν συμβάσεις προμήθειας με άλλους προμηθευτές με όρους που δεν δημιουργούν διακρίσεις.

Κύριε Πρόεδρε

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι το παιχνίδι είναι καλά στημένο σε βάρος της ΔΕΗ, γι’αυτό το Υπουργείο πρέπει να αξιολογήσει και να απαντήσει στα παρακάτω ερωτήματα:

- Πώς είναι δυνατόν να εκμισθωθεί μέρος ενός ενιαίου κοιτάσματος, του οποίου μεγάλο μερίδιο κατέχει η ΔΕΗ;

- Τι θα γίνει στο υποθετικό, αλλά υπαρκτό σενάριο που δεν θα κατασκευάσουν οι ιδιώτες Μονάδα Παραγωγής Η/Ε με καύσιμο τον λιγνίτη;

- Πού θα πωλεί το κοίτασμα ο εκμισθωτής της Βεύης, αφού με βάση την απόφαση του Μαρτίου του 2008 , το Ελληνικό Δημόσιο απαγορεύει στον κάτοχο του κοιτάσματος να διαθέτει τον λιγνίτη στη ΔΕΗ;

- Για πόσο χρονικό διάστημα θα δεσμεύει αυτό το κοίτασμα, που αποτελεί και εθνικό μας καύσιμο;

- Θα δημιουργηθεί πρόβλημα στην ασφάλεια τροφοδοσίας της χώρας;

- Θα αυξηθεί η ενεργειακή εξάρτηση από τρίτους με ταυτόχρονη συναλλαγματική αιμορραγία ή

- οδηγείται η ΔΕΗ σε τετελεσμένα γεγονότα για τη δημιουργία κοινοπρακτικού σχήματος για την κατασκευή της μονάδας Μελίτη ΙΙ.

Κύριε Πρόεδρε

Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ καλεί:

- Τη ΔΕΗ να καταθέσει προσφορά για την εκμίσθωση των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης του Ορυχείου, (μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες που θέτει η Προκήρυξη), με δεδομένο ότι κατέχει τα δικαιώματα εκμετάλλευσης τμήματος του εν λόγω Ορυχείου. Είναι γνωστό, ότι μεταλλευτικά είναι αδύνατον να εξορυχθεί το σύνολο του κοιτάσματος από δύο ή περισσότερους κατόχους του Ορυχείου, εκτός εάν επιβληθεί στη ΔΕΗ να προχωρήσει σε συνεκμετάλλευση του κοιτάσματος με τους ιδιώτες ανταγωνιστές της,

- Το ΥΠΕΚΑ να επαναδιαπραγματευθεί το θέμα των λιγνιτών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινοτήτων, αφού ο λιγνίτης παραμένει το εθνικό μας καύσιμο, με σημαντική την συμβολή του στην ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας,

- Την τοπική κοινωνία να είναι σε ετοιμότητα, για να αποτρέψουμε τη δημιουργία κοινοπρακτικού σχήματος με τη ΔΕΗ για την κατασκευή της Μονάδας Μελίτη ΙΙ.

Θυμίζουμε ότι η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ στο 33ο συνέδριό της ομόφωνα αποφάσισε, ότι δεν θα επιτρέψει κανένα κοινοπρακτικό σχήμα για την Μονάδα Μελίτη ΙΙ.

Για το Δ.Σ. του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ.Ε.Η. ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γιώργος Αδαμίδης Δίκας Ιωάννης

Κοινοποίηση:

1. Αναπληρωτή Δ/ντα Σύμβουλο ΔΕΗ κ. Απόστολο Μπαράτση

2. Γεν. Δ/ντη Παραγωγής κ. Γιάννη Κοπανάκη

3. Γεν. Δ/ντη Ορυχείων κ. Δημήτρη Λάππα

4. Μέλος ΔΣ ΔΕΗ κ. Γιάννη Παναγιωτίδη (εκπρόσωπο Εργαζομένων)

5. Μέλος ΔΣ ΔΕΗ κ. Γιώργο Μαρινίδη (εκπρόσωπο Εργαζομένων)

6. ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου