.

ΔΕΗ κατά ανταγωνιστών της για τιμολογιακή πολιτική

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (7.2.10)

Με αφορμή πρόσφατες ανακοινώσεις για τη δραστηριότητα νέων προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε., ανακοινώνονται τα εξής:

Ορισμένα τιμολόγια της ΔΕΗ εμπεριέχουν μια επιβάρυνση, σε σχέση με την χονδρεμπορική τιμή, η οποία προορίζεται για στήριξη των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού (όπως είναι π.χ. οικιακοί καταναλωτές, πολύτεκνοι, αγρότες κλπ).Ιδιωτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Ενέργειας μεταπωλούν την ηλεκτρική ενέργεια στη λιανεμπορική αγορά χωρίς την επιβάρυνση αυτή και, συνεπώς, παρουσιάζοντας ένα πιο ελκυστικό τιμολόγιο, αποσπούν κάποιους πελάτες από τη ΔΕΗ.Έτσι, αφήνουν τη ΔΕΗ και τους υπόλοιπους πελάτες να επωμίζονται μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση. Μια τέτοια πρακτική δεν είναι ούτε βιώσιμη επιχειρηματικά για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό, ούτε είναι και κοινωνικά αποδεκτή.

Η ΔΕΗ, ως σταθερός παράγοντας της αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, στηρίζει διαχρονικά τον ελληνικό παραγωγικό ιστό (βιομηχανία, αγροτική οικονομία), καθώς και τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού (οικιακοί πελάτες με χαμηλή κατανάλωση, πολύτεκνοι κλπ).Η δήλωση ενός εξ' αυτών των προμηθευτών στο κεντρικό δελτίο τηλεοπτικού σταθμού, στις 4/2/2010, ότι δήθεν "στις δύσκολες στιγμές που περνά ο τόπος, στηρίζουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, προσφέροντας χαμηλότερα τιμολόγια" προσβάλλει τη νοημοσύνη όλων. Διότι είναι φανερό ότι, με την πρακτική που ακολουθούν αφήνουν στους υπόλοιπους καταναλωτές μεγαλύτερα βάρη για την υποστήριξη των ευπαθών ομάδων.Είναι δε αξιοσημείωτο ότι ο εν λόγω προμηθευτής έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να απαλλαγεί από τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας που πληρώνουν οι υπόλοιποι προμηθευτές, και βέβαια, και η ΔΕΗ.Η ΔΕΗ θεωρεί δίκαιο ότι και αυτοί οι ιδιώτες προμηθευτές, που αποσπούν πελάτες της Επιχείρησης, θα πρέπει να συνεισφέρουν αναλογικά στην κάλυψη των ευπαθών ομάδων, και στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, γενικά.

Επειδή η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας είναι ακόμα υπό διαμόρφωση θα πρέπει να αναμένονται ρυθμίσεις τέτοιες που να εξασφαλίζουν τον υγιή ανταγωνισμό χωρίς να αφήνουν περιθώρια για τέτοιες πρακτικές.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου