.

Προτεραιότητες της Ελληνικής Ενεργειακής Πολιτικής και Περιφερειακή Αγορά Ενέργειας

Τα βασικά σημεία της ομιλίας του Υφυπουργού ΠΕΚΑ Γιάννη Μανιάτη στη Σύνοδο των Υπουργών Ενέργειας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Εύξεινου Πόντου, που πραγματοποιήθηκε στη Σόφια στις 28.01.2010 όιπως δόθηκε από το ΥΠΕΚΑ:

- Η ενεργειακή πρόκληση είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Οι πολλαπλές πτυχές της, όπως η κλιματική αλλαγή, οι γεωπολιτικές αβεβαιότητες σε συνδυασμό με την αυξημένη ζήτηση, είναι θέματα που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν εάν τα κράτη δράσουν μεμονωμένα. Μάλλον συμφωνούμε όλοι ότι, το ενεργειακό είναι ένα θέμα που απαιτεί την προώθηση διαλόγου και της διεθνούς συνεργασίας.

- Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η περιφερειακή συνεργασία στα πλαίσια των δράσεων του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Εύξεινου Πόντου, θα μπορούσε να δώσει απαντήσεις σε σημαντικά θέματα που αντιμετωπίζουμε στις μέρες μας, όπως η βιωσιμότητα, η οικονομική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος. Η περιοχή του Εύξεινου Πόντου είναι ο πιο σημαντικός ενεργειακός διάδρομος διέλευσης από τη Ρωσία προς την Κασπία Θάλασσα. Αποτελεί μια ξεχωριστή γεωγραφική περιοχή με πολλαπλές ευκαιρίες και προκλήσεις για τους κατοίκους της, δεδομένης της επεκτατικής τάσης της αγοράς που έχει μεγάλη αναπτυξιακή δυναμική.

- Είναι επιτακτική ανάγκη για τις Κυβερνήσεις να εξασφαλίσουν μακροπρόθεσμο ενεργειακό εφοδιασμό από πολλαπλές πηγές. Η Ελληνική Κυβέρνηση εφαρμόζει συστηματικά μια σταθερή στρατηγική αναφορικά με την ενεργειακή της πολιτική, αποσκοπώντας στην κατοχύρωση ενεργειακής ασφάλειας, μέσω διαφοροποιημένου ενεργειακού ανεφοδιασμού και διαδρομών.

- Η Ελλάδα αναγνωρίζει ως μέγιστους στρατηγικούς στόχους της ενεργειακής πολιτικής της, τους παρακάτω:

1) Την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού μέσω διαφοροποιημένων ενεργειακών πηγών και διαδρομών, στοχεύοντας να γίνει αξιόπιστος ενεργειακός εταίρος.
2) Τη σταδιακή αποδέσμευση από το πετρέλαιο και την αντικατάστασή του με φυσικό αέριο και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με σκοπό την ενεργειακή εξισορρόπηση.
3) Την προώθηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας, μέσω επενδύσεων στον τομέα της ενέργειας.
4) Την ενεργή προώθηση των ΑΠΕ και μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας
5) Την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και τη δημιουργία ενός ευνοϊκού κλίματος για ενεργειακές επενδύσεις,
6) Την ενδυνάμωση του διαλόγου μεταξύ των χωρών που παράγουν και εκείνων που καταναλώνουν,
7) Την ανάπτυξη μιας σταθερής και ενσωματωμένης ενεργειακής περιφερειακής συνεργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην στήριξη των σχέσεων μεταξύ του Οργανισμού ΟΣΕΠ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε επίσης καθιερώσει το Ελληνικό Αναπτυξιακό Ταμείο για τον Οργανισμό ΟΣΕΠ, το οποίο λειτουργεί από το 2008 και από εδώ και πέρα θα επικεντρωθεί στην οικονομική ενίσχυση για προγράμματα που σχετίζονται με ΑΠΕ.

Σε αυτό το πλαίσιο η Ελλάδα αναπτύσσει συγκεκριμένες πολιτικές, δηλαδή:

1) Την ενίσχυση των ενεργειακών δεσμών μας με τις γειτονικές χώρες και τη δημιουργία προγραμμάτων ενεργειακής διασύνδεσης μεγάλης κλίμακας, όπως η κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου ITGI, του Ελληνο-βουλγαρικού αγωγού φυσικού αερίου, του αγωγού South Stream και του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς –Αλεξανδρούπολη.

2) Την ανάπτυξη διασυνδέσεων ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ της Ελλάδας και γειτονικών χωρών, όπως η Ιταλία, η Αλβανία, η Τουρκία η Βουλγαρία και η ΠΓΔΜ.

3) Την προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας με τις χώρες της Νοτιανατολικής Ευρώπης, του Ευξείνου Πόντου και της Μεσογείου, μέσω ενεργούς συμμετοχής στον ΟΣΕΠ και την Ενεργειακή Κοινότητα.

4) Την προώθηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας, μέσω επενδύσεων στον τομέα της ενέργειας, της έρευνας και της έγκαιρης ενσωμάτωσης των τεχνολογιών χαμηλού και μηδενικού άνθρακα.

5) Η Ελληνική κυβέρνηση προωθεί στρατηγικές αειφόρου ανάπτυξης, μέσω της τροποποίησης του ενεργειακού μείγματος, δίνοντας έμφαση στην αντικατάσταση του πετρελαίου από ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο θέτει δεσμευτικούς στόχους στο 20% για τη χρήση των ΑΠΕ στο συνολικό ενεργειακό εφοδιασμό.

6) Σήμερα, οι μεγαλύτερες εταιρίες ΑΠΕ αναπτύσσουν προγράμματα στην Ελλάδα και εκτιμάται ότι θα συνεχίζουν να επενδύουν εντατικά και την επόμενη δεκαετία, καθώς η Ελλάδα παρέχει -και θα συνεχίσει να παρέχει- σταθερές και διαφανείς αγορές, διασφαλίζοντας διεθνείς και εγχώριες επενδύσεις ΑΠΕ.

Κυρίες και Κύριοι,

Όπως γνωρίζετε η Ελλάδα θα αναλάβει την προεδρία του οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Εύξεινου Πόντου το δεύτερο εξάμηνο του 2010. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου οι προσπάθειες της ελληνικής προεδρίας θα επικεντρωθούν στην πράσινη ανάπτυξη και την προώθηση των ΑΠΕ. Αυτό θα γίνει στα πλαίσια της παγκόσμιας τάσης για μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου