.

Η ΔΕΗ συντονίστρια στην Κοινοπραξία MERGE

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (8.2.10)

- "Ζούμε μια επανάσταση …"
Με τα λόγια αυτά χαρακτήρισε την αναμενόμενη μαζική είσοδο των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στα δίκτυα, ο Joao Dias, οικονομικός σύμβουλος του Γραφείου για την Ηλεκτροκίνηση, που δημιουργήθηκε υπό την άμεση εποπτεία του πρωθυπουργού της Πορτογαλίας Jos? S?crates.

Ο χαιρετισμός έγινε στα πλαίσια της συνάντησης, στις 18 και 19/01/2010 στο Πόρτο της Πορτογαλίας, των Ευρωπαϊκών Ηλεκτρικών Εταιριών, Ρυθμιστικών Αρχών και Ευρωπαϊκών Κέντρων που απαρτίζουν την κοινοπραξία του έργου "Mobile Energy Resources in Grids of Electricity" (MERGE), στα πλαίσια του FP7. Η ΔΕΗ έχει την τιμή να συντονίζει την ευρωπαϊκή κοινοπραξία, η πρόταση της οποίας αξιολογήθηκε με ιδιαίτερα υψηλή βαθμολογία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Το ερευνητικό πρόγραμμα MERGE είναι το πρώτο από μια σειρά προγραμμάτων που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να καθορίσει την Πολιτική της και τις αναγκαίες δράσεις για την υποστήριξη της ευρείας χρήσης της ηλεκτροκίνησης.Το πρόγραμμα θα αποτυπώσει τις εξελίξεις στην αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, την επέκταση των Ευφυών Δικτύων ώστε να συμπεριλάβουν τα νέα αυτά στοιχεία, καθώς και την αύξηση της διείσδυσης Ανανεώσιμων Πηγών που μπορεί να υποστηριχθεί από την ευρεία εφαρμογή τους.
Έχει, επίσης, σαν στόχο να διερευνήσει τα επιχειρηματικά μοντέλα και τις απαραίτητες θεσμικές και κανονιστικές ρυθμίσεις και να προωθήσει προτάσεις προς τα κέντρα αποφάσεων και καθορισμού πολιτικής της Ευρώπης.
Ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Πολιτείας, η ΔΕΗ έχει την ευκαιρία και την δυνατότητα να συμμετάσχει από την αρχή και να παίξει ένα ουσιαστικό ρόλο στη συνδιαμόρφωση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την ενσωμάτωση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στα ηλεκτρικά δίκτυα, στοιχείο που μπορεί να διαφοροποιήσει ουσιαστικά τα δεδομένα της ηλεκτρικής βιομηχανίας και να οδηγήσει με επιταχυνόμενους ρυθμούς στα δίκτυα του μέλλοντος.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου