.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαμορφώνει τη στρατηγική της για το 2020

Στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 11ης Φεβρουαρίου, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. J.M. Barroso παρουσίασε τα πρώτα στοιχεία της νέας στρατηγικής «Ευρώπη 2020» που θα διαδεχθεί την τρέχουσα Στρατηγική της Λισσαβόνας. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η ανάπτυξη που θα βασίζεται στη γνώση και την καινοτομία, η διαμόρφωση μίας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς και η «πράσινη» οικονομία, θα αποτελέσουν τους βασικούς άξονες προτεραιοτήτων για τη χάραξη πολιτικής που θα οδηγήσει στην ανάκαμψη...

klik για περισσότερες πληροφορίες...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου