.

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. στο οποίο ανέλαβαν καθήκοντα προέδρου ο κ. Αρθούρος Ζερβός, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. και διευθύνων σύμβουλος ο κ. Ιωάννης Τσιπουρίδης. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, κατά 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ Α.Ε., αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη: - Ζερβός Αρθούρος, πρόεδρος - Τσιπουρίδης Ιωάννης, διευθύνων σύμβουλος (επισυνάπτεται βιογραφικό σημείωμα) - Χαβιαρόπουλος Παναγιώτης, αντιπρόεδρος (προϊστάμενος διεύθυνσης ΑΠΕ/ Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) - Διακουλάκη Δανάη, μέλος (καθηγήτρια ΕΜΠ) - Κοπανάκης Ιωάννης, μέλος (γενικός διευθυντής Παραγωγής ΔΕΗ ΑΕ) - Παπαντώνης Δημήτριος, μέλος (καθηγητής ΕΜΠ) - Νίκου Ιωάννα, μέλος (χημικός μηχανικός) Μετά τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ο κος Α. Ζερβός έκανε την ακόλουθη δήλωση: "Στο νέο ενεργειακό περιβάλλον που μεταβάλλεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς, ο Όμιλος της ΔΕΗ δίνει πρωταρχική σημασία στην ταχεία επέκτασή του στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Μέσω της θυγατρικής μας ΔΕΗ Ανανεώσιμες στοχεύουμε να ενισχύσουμε σημαντικά τη θέση μας στην αναδυόμενη αγορά των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με την επιτάχυνση των ήδη δρομολογημένων επενδύσεων, την περαιτέρω διεύρυνσή τους και τη συνεχή διεύρυνση του μεριδίου τους στο ενεργειακό μείγμα του Ομίλου της ΔΕΗ. Με τη στρατηγική μας αυτή θα εξασφαλίσουμε μακροπρόθεσμα σημαντικά οικονομικά οφέλη με τη συνεχή μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενες ενεργειακές πρώτες ύλες και από εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας, ενισχύοντας, έτσι, και την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας. Ο κ. Ιωάννης Τσιπουρίδης έχει πολύ μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση στον τομέα των ΑΠΕ και η ανάθεση σε αυτόν των καθηκόντων του διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. σηματοδοτεί τον στρατηγικό στόχο που έχουμε θέσει για δυναμική επέκταση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας". Βιογραφικό Σημείωμα Ιωάννη Τσιπουρίδη

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου