.

ΚΕΠΕ Κοζάνης: Τρεις ακόμη νέοι σταθμοί μέτρησης αέριων ρύπων

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβάλλοντος διευρύνουν το δίκτυο σταθμών μέτρησης ρύπων και αξιολόγησης της ποιότητας του αέρα στο Νομό Κοζάνης με την προμήθεια τριών νέων επίγειων σταθμών. Στα πλαίσια της διακήρυξης 1906/27-10-2009 του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης», η Πρόεδρος του Κέντρου Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης Κυριακή Αποστολίδου υπέγραψε σύμβαση αξίας 208.726 € με τους αναδόχους του έργου στην Πτολεμαΐδα στις 9 Φεβρουαρίου 2010. Το Κέντρο Περιβάλλοντος θα προχωρήσει τους προσεχείς μήνες στην εγκατάσταση και διασύνδεση με την on-line ιστοσελίδα του τριών επιπλέον σταθμών παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ποιότητας σε κατοικημένες περιοχές, στοχεύοντας στην μέγιστη κάλυψη των κατοίκων των Ενεργειακών Δήμων του Νομού Κοζάνης. Οι νέοι σταθμοί μέτρησης θα εγκατασταθούν στην Ακρινή του Δήμου Ελλησπόντου, στην Κοζάνη και στον Δήμο Αγίας Παρασκευής. Οι σταθμοί μπορούν να μετακινηθούν σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία απαιτηθεί. Το κεντρικό σύστημα διαχείρισης ποιότητας αέρα αποτελεί εργαλείο λήψης αποφάσεων για την προστασία του πολίτη σε περιφερειακό επίπεδο. Πλέον, η επιβάρυνση του αέρα από τις δραστηριότητες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή είναι δυνατόν να μετριάζεται με βάση την πληροφορία που παρέχεται από το σύστημα μέσω του διαδικτύου σε πραγματικό χρόνο. Το σύστημα είναι αξιόπιστο για την λήψη ανάλογων αποφάσεων, διότι καταγράφει ανά ώρα την πραγματική κατάσταση που επικρατεί το τελευταίο εικοσιτετράωρο στην ευρύτερη περιοχή. Η ενδεχόμενη εξέλιξη περιβαλλοντικού συμβάντος, θετική ή αρνητική, αποτυπώνεται στο χάρτη του ΚΕ.ΠΕ. στην ιστοσελίδα http://www.kepekozani.gr με την εναλλαγή χρωμάτων, σε ωριαία βάση και ανά περιοχή. Ο Νομάρχης Κοζάνης Γιώργος Δακής δήλωσε ότι η υπεύθυνη ενημέρωση των πολιτών και η ευαισθητοποίησή τους στα περιβαλλοντικά θέματα αποτελούν σταθερό στόχο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης, που στηρίζει έμπρακτα την αειφορία του τόπου και ενδυναμώνει το ρόλο του ενεργού πολίτη.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου