.

ΔΕΗ: Οριστικοί πίνακες προσληπτέων (Τ1/Δ) για το διαγωνισμό 1/2007

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ Α.Ε.

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ Α.Ε (www.dei.com.gr ) Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων της Προκήρυξης 1/2007 με τους επιτυχόντες της Κατηγορίας/Ειδικότητας Διπλωματούχοι Μεταλλειολόγοι Μηχανικοί ή Μηχανικοί Μεταλλείων ή Μηχανικοί Ορυκτών Πόρων ή Διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος ( Τ1/Δ).

Οι εν λόγω οριστικοί πίνακες απεστάλησαν προς δημοσίευση στο ΦΕΚ την 1.4.2010

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου