.

ΟΚΕ:"Ασαφές και γενικόλογο το σ/ν για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης"

Πηγή:Κέρδος
''Eπανάληψη των διατάξεων της οδηγίας που επιδιώκει να ενσωματώσει στο εωτερικό δίκαιο γίνεται με το σχέδιο νόμου που αφορά σε μέτρα για τη βλετίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση , ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις , χωρίς να εξειδικεύονται οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις'' σύμφωνα με τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής.
Η ΟΚΕ εκτιμά ότι πριν από τη δρομολόγηση συγκεκριμένων δράσεων θα πρέπει να γίνει ο προσδιορισμός και προγρμματισμός τους, αλλά και να δημιουργηθεί ένα πλήρες, χωρίς κενά, σαφές θεσικό και διαδικαστικό πλαίσιο που θα αφορά ατην υλοποίηση των δράσεων.
Το εύρος των εξουσιοδοτήσεων που προβλέπει το σχέδιο νόμου για την επίθτευξη των στόχων του σχεδίου νόμου κατά την επιτροπή αναδεικνύει το ελλειμμα οργανωμένης δουλειάς ώστε να υπάρχει εξαρχής η εξειδικευση των δράσεων αντι να πρέπει να εκδοθούν υπουργικές αποφάσεις και προεδρικά διατάγματα τα οποία ''θα αποφύγουν και τη βάσανο του κοινωνικού διαλόγου'' όπως σχολίασαν οι ομιλητές στη συνεδρίαση της ΟΚΕ για την έκφραση γνωμης σχετικά με το θέμα.
Ασάφειες εντοπίζονται και στο τι γίνεται με τους ενεργειακούς επιθεωρητές (ποιοι θα είναι αυτοί ποια θα είναι η επιστημονική τους εμπειρία η κατάρτισή τους κλπ) και εκφράστηκαν φόβοι ότι δεν αποκλείεται να αποτελέσουν απλώς ένα γραφειοκρατικό γρανάζι εφοσον παραμενουν οι ασαφειες.
Επίσης ως προς τον προσδιορισμό των ίδιων δράσεων για κάθε επιμερους τομέα (μεταφορές, δημοσια κτιρια, κατοικιες, επιχειρήσεις κλπ) κρίνεται αναγκαία η εκπόνηση ενός εθνικού κυλιόμενου προγράμματος δράσεων για βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας της χώρας κατά 20% μέχρι το 2020.
Αδιευκρίνιστο παραμενει όπως σημειώνεται και το που θα πηγαίνουν τα πρόστιμα που προβλέπει ο νόμος.
Ακόμα τονίζεται ότι ενώ ως εθνικός στόχος εξοικονόμησης ενέγειας τίθεται το 9% της μέσης ετήσιας τελικής ενεργειακής κατανάλωσης έως το 2016, η αρχή που θα έχει τον έλεγχο και την ευθύνη για το στόχο αυτό δεν καθορίζεται στο νόμο αλλά θα προσδιοριστεί με υποργική απόφαση που θα εκδοθεί σε τρεις μήνες από τη θέση του νόμου σε ισχύ.
Επιπλέον υπογραμμίζεται εκτός από τη μεγάλη σημασία που έχει το ζήτημα της πιστοποίησης και του ελέγχου τόσο των προσόντων των ενεργειακών επιθεωρητών αλλά και των προϊόντων και υλικών ως προς την τήρηση προδιαγραφών που σχετίζονται με την ενεργειακή συμπεριφορά.
Ομοίως τονίζεται και το ζήτημα της ορθής θερμικής μέτρησης που είναι απολύτως αναγκαία για τη βλετίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας.
Τέλος, η ΟΚΕ θεωρεί ότι εάν τα ζητήματα αυτά δεν ρυθμιστούν ορθά, σαφώς και εγκαίρως, θα υπαρχει έντονη γραφειοκρατία και εμπόδια σε κάθε προσπάθεια εξοικονόμησης ενέργειας ενώ παράλληλα δεν θα αποκλείεται το ενδεχόμενο λειτουργίας παρόχων ενεργειακών υπηρεσιών σε περιβάλλον νομοθετικού κενού, γεγονός που θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην πράξη.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου