.

ΔΕΗ: Οριστικοί Πίνακες επιτυχόντων ειδικοτήτων Τ4/Η και Τ4/Δ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ Α.Ε (www.dei.com.gr ) Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων της Προκήρυξης 1/2007 με τους επιτυχόντες των ακολούθων Κατηγοριών/Ειδικοτήτων: α) Μηχανοτεχνικοί Ατμοηλεκτρικών Σταθμών (ΑΗΣ) Υδροηλεκτρικών Σταθμών (ΥΗΣ) και Αεροστροβίλων (Τ4/Δ) και β) Τεχνικοί Τοπογραφικών Εργασιών (Τ4/Η).
Οι εν λόγω οριστικοί πίνακες απεστάλησαν προς δημοσίευση στο ΦΕΚ στις 24.03.2010.
Δείτε τα αποτελέσματα:

α) Μηχανοτεχνικοί Ατμοηλεκτρικών Σταθμών (ΑΗΣ) Υδροηλεκτρικών Σταθμών (ΥΗΣ) και Αεροστροβίλων (Τ4/Δ)

β) Τεχνικοί Τοπογραφικών Εργασιών (Τ4/Η)

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου