.

Περιβαλλοντικές προκλήσεις ή εμπορικές ευκαιρίες; Πρόσκληση υποβολής σχεδίων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα πρόσκληση για υποβολή σχεδίων €35 εκατομμυρίων που μετατρέπουν τις περιβαλλοντικές προκλήσεις σε εμπορικές ευκαιρίες.
Τα σχέδια οικολογικής καινοτομίας θα χορηγηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας (CIP). Στο πλαίσιο της πρόσκλησης CIP Oικολογική Καινοτομία για υποβολή προτάσεων, είναι διαθέσιμη χρηματοδότηση για νέα έργα στους τομείς ανακύκλωσης υλικών, βιώσιμων προϊόντων οικοδόμησης, καθώς και στον τομέα τροφίμων και ποτών και στις πράσινες επιχειρηματικές πρακτικές.

Ιδιαίτερα καλοδεχούμενες είναι αιτήσεις από μικρές επιχειρήσεις με "πράσινα" προϊόντα ή υπηρεσίες που χρειάζονται βοήθεια για να διεισδύσουν στις αγορές. Η πρόσκληση ανοίγει σήμερα, 13 Απριλίου, και θα διαρκέσει μέχρι και τις 9 Σεπτεμβρίου 2010. Περίπου 50 έργα μπορούν τελικά να επιλεγούν για χρηματοδότηση.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για το Περιβάλλον, JanezPotočnik, δήλωσε «Αυτή η πρόσκληση υποβολής καινοτόμων σχεδίων είναι μια τεράστια ευκαιρία για το επιχειρηματικό ταλέντο της Ευρώπης να αναδείξει νέες ιδέες για τη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος μας. Το πρόγραμμα CIP Οικολογική Καινοτομία δείχνει ότι η βοήθεια του περιβάλλοντος έχει ένα καλό επιχειρηματικό νόημα, και μια πληθώρα προϊόντων και υπηρεσιών τώρα αποδεικνύουν πως η ανταγωνιστική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος μπορούν να βαδίσουν μαζί.»


Η πρόσκληση καλύπτει τέσσερις κύριους τομείς:
- Ανακύκλωση υλικών
- Βιώσιμα προϊόντα οικοδόμησης
- Τομέας των τροφίμων και ποτών
- Πράσινη επιχείρηση


Η πρόσκληση απευθύνεται ιδιαίτερα στις ΜΜΕ που έχουν αναπτύξει ένα πράσινο προϊόν, διαδικασία ή υπηρεσία που τεχνικά έχει αποδειχθεί, αλλά αγωνίζεται ακόμα να βρει μια θέση στην αγορά. Η πρόσκληση προσφέρει άμεση συγχρηματοδότηση με τις επιδοτήσεις να καλύπτουν έως και το 50% του συνολικού κόστους του έργου. Τα € 35 εκατομμύρια. των κονδυλίων διαθέσιμα για την κλήση 2010 αναμένεται να θέσουν σε εφαρμογή μεταξύ 45 και 50 νέα έργα.

Τα σχέδια επιλέγονται με βάση την καινοτόμο προσέγγιση τους, την δυνατότητα αναπαραγωγής τους στην αγορά και τη συμβολή τους στις Ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές πολιτικές, ιδίως όσον αφορά την απόδοση των πόρων.


Περίπου 44 έργα είναι ήδη σε εξέλιξη υπό το παρόν σχέδιο, και άλλα 45 πρόκειται να τεθούν σε εφαρμογή κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους. Μερικά παραδείγματα περιλαμβάνουν: τη μετατροπή των μεταχειρισμένων ελαστικών ώστε να χρησιμοποιούνται ως πολύτιμα μονωτικά υλικά, τη χρήση εκτάσεων από μπαμπού για τον καθαρισμό του «γκρίζου» νερού (νερό που έχει χρησιμοποιηθεί για πλύσιμο), και αντικατάσταση των συμβατικών χάρτινων ετικετών με καινοτόμες τεχνολογίες λέιζερ.

Ιστορικό: CIP Οικολογική Καινοτομία


Με συνολικό προϋπολογισμό ύψους € 200 περίπου εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2008-2013, το CIP Οικολογική Καινοτομία στηρίζει την πρώτη εφαρμογή και την περαιτέρω αξιοποίηση της αγοράς βιώσιμων λύσεων που κάνουν καλύτερη χρήση των φυσικών πόρων της Ευρώπης. Το CIP Οικολογική Καινοτομία είναι ένα πράσινο σκέλος του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας (CIP), καθώς και μια δυναμική συμβολή στο Περιβαλλοντικό Σχέδιο Δράσης Τεχνολογιών (ETAP).

Για περισσότερες πληροφορίες:

Όλες οι σχετικές πληροφορίες πρόσκλησης είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση (στην αγγλική γλώσσα): http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/application_en.htm

Πολλές εθνικές ενημερωτικές ημερίδες θα πραγματοποιηθούν σε όλη την Ευρώπη. Βασικές ημερομηνίες και τοποθεσίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση (στην αγγλική γλώσσα): http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/events_en.htm

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου