.

Προγράμματα "πράσινης" ανάπτυξης από το ΥΠΟΙΑΝ

Στην αναμόρφωση δύο προγραμμάτων "πράσινης" ανάπτυξης του ΕΣΠΑ, συνολικού προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ, προχώρησε το υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Πρόκειται για τα προγράμματα "Πράσινη Επιχείρηση 2010" και "Πράσινες Υποδομές 2010", με προϋπολογισμό 30 εκατ. ευρώ έκαστο, τα οποία εντάσσονται στο "Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007 -2013".
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, γενικός σκοπός του προγράμματος "Πράσινη Επιχείρηση 2010" είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία των επιχειρήσεων, προκειμένου να κάνουν παρεμβάσεις στη διαδικασία της παραγωγικής αλυσίδας. Επιλέξιμες είναι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της μεταποίησης και των υπηρεσιών, ενώ οι επιλέξιμες ενέργειες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, επενδύσεις σε διαχείριση / ανακύκλωση / διάθεση αποβλήτων, παρακολούθηση εκπομπών ρύπων και ανάπτυξη "πράσινων" προϊόντων και διαδικασιών. Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης διαμορφώνεται από 35% έως 45%.

Γενικός σκοπός του προγράμματος "Πράσινες Υποδομές 2010" είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων, ώστε ο τομέας της προστασίας του περιβάλλοντος να αποτελέσει πεδίο άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Επιλέξιμες είναι μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ενώ κύριες επιλέξιμες ενέργειες, εκ των οποίων μία τουλάχιστον πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνεται στο επενδυτικό σχέδιο, αφορούν επενδύσεις σε διαχείριση ή / και εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων. Περισσότερες λεπτομέρειες για τα προγράμματα περιλαμβάνονται στα κείμενα της προδημοσίευσης των δύο προγραμμάτων, που έχουν δοθεί για ανάρτηση στους παρακάτω δικτυακούς τόπους: του ΥΠΟΙΑΝ (www.ypoian.gr ), της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (www.ggb.gr ), του ΕΣΠΑ (www.espa.gr ), της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr ) και του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr ) (Μόνο για το πρόγραμμα "Πράσινη Επιχείρηση 2010"). Σημειώνεται ότι η παρούσα προδημοσίευση των προγραμμάτων καταργεί την προτέρα προδημοσίευση των προγραμμάτων "Πράσινη Επιχείρηση 2009" και "Πράσινες Υποδομές 2009", από το Μάιο του 2009.

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου