.

«Πράσινη» ενέργεια το 40% του ρεύματος σε 10 χρόνια

Πηγή:Το Έθνος
Σε 10 χρόνια το 40% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται στη χώρα μας θα πρέπει να παράγεται από ανανεώσιμες πηγές (νερό, αέρα, βιομάζα κλπ.), ενώ οι ΑΠΕ θα καλύπτουν το 20% γενικά της κατανάλωσης ενέργειας (από 18% αρχικού στόχου) το 2020.Ο φιλόδοξος αυτός δεσμευτικός στόχος τίθεται με το νομοσχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που εισήγαγε, και εγκρίθηκε στο χθεσινό υπουργικό συμβούλιο, η Επί του Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Κλιματικής Αλλαγής υπουργός, Τίνα Μπιρμπίλη, η οποία εκτιμά πως με το πακέτο ρυθμίσεων που περιέχει αναμένεται να: ενισχυθεί η περιβαλλοντική ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, δημιουργηθούν σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες, εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των επενδύσεων, δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και εξασφαλιστεί η υγιής ανάπτυξη της αγοράς των ΑΠΕ, χωρίς στρεβλώσεις και κατασπατάληση πόρων.Τι προβλέπουν τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου:
Θαλάσσια αιολικά πάρκα: Προβλέπεται στρατηγικός σχεδιασμός της χωροθέτησης των εγκαταστάσεων θαλάσσιων πάρκων. Στη συνέχεια θα δημοπρατούνται οι άδειες μέσω δημόσιων διαγωνισμών. Θα λαμβάνεται μέριμνα για την εθνική ασφάλεια της χώρας και την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών.
Επελέγη σχετικά το μοντέλο που ακολουθούν η Μ. Βρετανία και η Πορτογαλία. Περιορισμοί: Οι ΑΠΕ, ως περιβαλλοντικά φιλικές μορφές ενέργειας, επιτρέπεται να χωροθετούνται κατ’ αρχήν παντού, εκτός από τις περιοχές απολύτου προστασίας της φύσης ή άλλες περιοχές υψηλής οικολογικής αξίας, όπως οι υγρότοποι διεθνούς προστασίας (Ραμσάρ) και οι οικότοποι προτεραιότητας.
Η εγκατάσταση έργων ΑΠΕ επιτρέπεται σε γαίες υψηλής παραγωγικότητας υπό αυστηρούς περιορισμούς, για τη μέγιστη κάλυψη (μικρότερο του 1% της καλλιεργήσιμης γης ανά νομό), ώστε να διατηρείται ο αγροτικός χαρακτήρας των μειζόνων εκτάσεων.
Απλοποίηση διαδικασιών: Εντός δύο μηνών θα δίδεται η «άδεια παραγωγής» ΑΠΕ από τη ΡΑΕ και όχι από το υπουργείο Ενέργειας. Εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης αυτής της άδειας μονάδες ΑΠΕ περιορισμένης ισχύος, ώστε να επιταχυνθούν χιλιάδες μικρομεσαίες επενδύσεις. Η άδεια παραγωγής αποσυνδέεται από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
Συγχωνεύονται σε μία ενιαία οι διαδικασίες «Πρακτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης» και «Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων». Εκτιμάται πως θα απεμπλακεί μεγάλος αριθμός εν εξελίξει έργων που βρίσκονται σε τέλμα.
Φθηνότερο ρεύμα: Το 1/3 του τέλους 3% επί της παραγωγής ΑΠΕ θα διατίθεται απευθείας για επιδότηση των τιμολογίων της ΔΕΗ των κατοίκων της περιοχής όπου βρίσκεται το έργο.
Υπηρεσία-γκισέ για τις ΑΠΕ: Δημιουργείται στο υπουργείο Περιβάλλοντος αυτοτελής Υπηρεσία Πολιτικής και Εργων ΑΠΕ (ΑΥΠΕ - ΑΠΕ). Δημιουργούνται σήμερα με τη συγκεκριμένη παρέμβασή το πλαίσιο και οι προϋποθέσεις για την αποτελεσματική εξέλιξη της νέας αυτής υπηρεσίας σε «one-stop shop», με επαρκείς ανθρώπινους και λοιπούς πόρους.
Αποστολή της Υπηρεσίας αυτής, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο διεύθυνσης και υπάγεται απ’ ευθείας στον υπουργό, είναι η παροχή πληροφοριών και η συντονισμένη διεκπεραίωση των αιτημάτων επενδυτών οι οποίοι ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν επενδύσεις για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.
Τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
* Το 40% της ηλεκτρικής ενέργειας και το 20% της ενεργειακής κατανάλωσης θα παράγονται από ΑΠΕ το 2020.
* Αδεια παραγωγής σε 2 μήνες από τη ΡΑΕ.
* Θα χωροθετηθούν τα θαλάσσια αιολικά πάρκα.
* Οι ΑΠΕ σε καλλιεργήσιμη γη θα καταλαμβάνουν το πολύ το 1% της έκτασής της.
* Το 1/3 του τέλους στις ΑΠΕ (3%) θα επιδοτεί τους λογαριασμούς της ΔΕΗ.

Υπ. Περιβάλλοντος
Στο... σκοτάδι η τιμολόγηση
Στο... σκότος παρέμεναν έως χθες το βράδυ οι λεπτομέρειες για ένα από τα πλέον κρίσιμα θέματα, αυτό της τιμολόγησης της ενέργειας που θα παράγουν τα έργα ΑΠΕ. Κι αυτό γιατί το υπουργείο Περιβάλλοντος δεν δημοσιοποίησε το σχέδιο νόμου που ενέκρινε το υπουργικό συμβούλιο χθες.
Η θέση του υπουργείου είναι πάντως πως με το νομοσχέδιο αυτό: «Ορθολογικοποιείται η τιμολόγηση της παραγόμενης ενέργειας με στόχο να ενισχυθούν μικρές εγκαταστάσεις και τεχνολογίες που έχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη, όπως είναι οι μικρές μονάδες φωτοβολταϊκών από ιδιώτες ή αγρότες, η βιομάζα και το βιοαέριο.
Εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα των έργων και η ασφάλεια των επενδύσεων με στόχο τη διαμόρφωση μιας υγιούς, διαφανούς και σταθερής ανάπτυξης που θα συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος, στην επίτευξη των εθνικών δεσμεύσεων και τη διάχυση της ανάπτυξης στην περιφέρεια και την κοινωνία» (άρθρο 5).
Χαρ. Αναγνωστόπουλος - Χρ. Κολώνας

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου