.

Προσυνέδριο Ν.Δ. για την ενέργεια: Προτάσεις για την ενεργειακή πολιτική

του Άρη Βατάλη, Μέλους Ε.Κ.Ο. ΔΕΗ Πτολεμαΐδας

Εν όψει του 8ου τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας και στην πορεία προς αυτό διοργανώνεται στην Κοζάνη, στο κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας, στην Ενεργειακή καρδιά της Ελλάδος. Η προσυνεδριακή συνδιάσκεψη με θέμα την Ενεργειακή πολιτική της Νέας Δημοκρατίας για την χώρα μας.

Η ενέργεια σήμερα είναι το σημαντικότερο κοινωνικό αγαθό παγκόσμια, είναι ο μοχλός ύπαρξης και ανάπτυξης της κάθε χώρας, είναι το επίκεντρο της ζωής μας καθώς εξαρτώμεθα από αυτή για τις μεταφορές, τη θέρμανση και την ψύξη της κατοικίας μας, για τη λειτουργία των εργοστασίων, των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των υπηρησιών.

Γ ια την ενέργεια και τα ενεργειακά αποθέματα έγιναν οι περισσότεροι και νεότεροι πόλεμοι στην ιστορία.

Για την ενέργεια και την πρόσβαση στα αποθέματα της βλέπουμε ότι πιέζετε η χώρα μας από τους ισχυρούς του πλανήτη, αλλά και τους γείτονες μας εξ ανατολάς.

Για αυτήν ενδιαφέρονται και επενδύουν τα επιχειρηματικά συμφέροντα σήμερα.

Συμπέρασμα λοιπόν. Όποιος ελέγχει την ενέργεια της κάθε χώρας και όποιος έχει πρόσβαση στις πρώτες ύλες για την παραγωγή μορφών ενέργειας είναι ο κυρίαρχος, ελέγχει την ύπαρξη και την ανάπτυξη της.

Για αυτό και η ενεργειακή πολιτική της κάθε κράτους βασίζετε σε τρείς (3) άξονες

• Ασφάλεια συνεχείς τροφοδοσίας της.

• Περιβάλλον (μείωση των επιπτώσεων από την καύση της ενέργειας).

• Ανταγωνιστικό κόστος της ενέργειας.

Για την χώρα μας

Ø Η Ασφάλεια τροφοδοσίας πρέπει να βασιστεί σε ένα μοντέλο επιχείρησης με ενιαία δομή, με τεχνογνωσία και ικανό εργατικό δυναμικό. Με ένα καύσιμο (πρώτη ύλη) φθηνό το οποίο αν είναι δυνατό να βρίσκεται στην χώρα και να μην εισάγετε. Στην Ελλάδα η Ασφάλεια τροφοδοσίας μέσα από Δημόσιες Επιχειρήσεις ΕΛΠΕ για τα πετρέλαια, ΔΕΠΑ για το φυσικό αέριο ΔΕΗ για την Ηλεκτρική Ενέργεια. Η Ηλ. Εν. καθώς είναι ο κύριος μοχλός για τις περισσότερες δραστηριότητες βασίστηκε και βασίζετε από την δεκαετία του 50 έως σήμερα στην Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), η οποία δραστηριοποιείτε και στους τρείς (3) παραγωγικούς τομείς εξόρυξη – παραγωγή – παροχή υπηρεσιών συνεισφέροντος εκτός της ασφαλούς τροφοδοσίας με Ηλ. Ενέργεια, στην οικονομία τόσο της χώρας, όσο και τοπικά όπου υπάρχει έντονη δραστηριότητα της. Χρησιμοποιεί ως καύσιμο τον λιγνίτη που βρίσκεται σχεδόν σε όλο το Ελλαδικό υπέδαφος , ο οποίος την στηρίζει ανελλιπώς και αδιαλείπτως εν μέσω πετρελαϊκών, φυσικού αερίου και άλλων κρίσεων τα τελευταία 60 χρόνια κρατώντας χαμηλά τις τιμές Ηλ. Εν.

Αν λοιπόν θέλουμε ασφαλή συνεχή τροφοδοσία της χώρας, με υπηρεσίες κοινής ωφελείας θα πρέπει τόσο η παραγωγή ενέργειας όσο και το καύσιμο να είναι υπό δημόσιο έλεγχο μέσα από μια ενιαία καθετοποιημένη εταιρία όπως η ΔΕΗ με πρωταγωνιστικό ρόλο στην απελευθερωμένη αγορά Ηλ. Εν.

Ø Περιβάλλον -μείωση των επιπτώσεων από την καύση της ενέργειας. Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες (οι οποίες τον τελευταίο καιρό έχουν αρχίσει να αμφισβητούνται) η αύξηση της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου είναι από τις άμεσες αιτίες της ανόδου της θερμοκρασίας του πλανήτη και των ανησυχητικών συνεπειών της.

Συνεπώς είναι υποχρέωση η καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος με τεχνολογίες που θα εξασφαλίσουν αύριο καθαρότερη και βιώσιμη ενέργεια.

Μέσα από το πράσινο βιβλίο προβλέπετε η εξοικονόμηση ενέργειας 20% έως το 2020, με έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Προβλέπετε επίσης η εφαρμογή νέων τεχνολογιών δέσμευσης του άνθρακα και οι τεχνολογίες καύσης καθαρού άνθρακα, όπως ονομάζονται, που πρέπει να προωθηθούν για να επιτραπεί στα κράτη που το επιθυμούν να διατηρήσουν τον άνθρακα στην ενεργειακή τους σύνθεση.

Άρα λοιπόν μπορεί να έχει ο λιγνίτης θέση στον ενεργειακό σχεδιασμό του μέλλοντος και να συνεχίσει να είναι το φθηνό ανταγωνιστικό καύσιμο για την παραγωγή φθηνής Ηλ.Εν. καθαρότερης της σημερινής με μεγαλύτερη απόδοση. Επιτακτική λοιπόν η ανάγκη νέων λιγνιτικών σταθμών παραγωγής Ηλ.Εν. σε αντικατάσταση των παλαιών ρυπογόνων ξεπερασμένης τεχνολογίας, με υψηλούς ρύπους και η εφαρμογή νέων τεχνολογιών καύσης άνθρακα.

Σαφέστατα στα πλαίσια των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ειδικά σε τόπους όπου είναι αυξημένη η ατμοσφαιρική μόλυνση από άλλες μεγάλες επιχειρήσεις Λεκανοπέδιο Αττικής, Θεσ/νικης, ή σε τουριστικές περιοχές που πρέπει να έχουν ένα πιο αισθητικά καθαρό περιβάλλον. Θα μπορούσαν να αναπτυχθούν εναλλακτικές μορφές ενέργειας Αιολικής ή Ηλιακής, μικρά υδροηλεκτρικά, Φυσικό Αέριο. Τα παραπάνω όμως έχουν μειονεκτήματα λόγω των πιθανών διακυμάνσεων των καιρικών φαινομένων και του κόστους του φυσικού αερίου με αποτέλεσμα την επισφαλή με Ηλ.Εν. επαρκή τροφοδοσία.

Ø Ανταγωνιστικό κόστος της ενέργειας. Αποδεχόμενοι ότι η ενέργεια και ιδιαίτερα η Ηλεκτρική είναι κοινωνικό αγαθό και θα πρέπει να έχει ο κάθε πολίτης την πρόσβαση σ΄αυτή , καθώς και ότι είναι ο μοχλός ανάπτυξης της κάθε χώρας αφού διαμορφώνει το κόστος του κάθε τελικού παραγόμενου προϊόντος πρέπει να είναι ανταγωνιστική και φθηνή, ειδικότερα στις οικονομικά ασθενέστερες τάξεις.

Ø Η χώρα μας με την γεωπολιτική της θέση, τις δυνατότητες που της δίνουν οι αγωγοί φυσικού αερίου που θα μεταφέρουν το φυσικό αέριο στην Ευρώπη και προμετωπίδα την ΔΕΗ η οποία εξηλέκτρισε ολόκληρη την Ελλάδα από άκρο, σε άκρο, την τεχνογνωσία της και το τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό της, μπορεί και πρέπει να παίξει ουσιαστικό ρόλο ως ενεργειακός κόμβος των Βαλκανίων και της Ευρώπης.

Πρέπει να εκμεταλλευτή την ενέργεια σε όλες τις μορφές ώστε μέσα από αυτήν να δημιουργηθούν νέες επενδύσεις, νέα προϊόντα ενέργειας, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και να επανακάμψει οικονομικά η χώρα.

Το ενεργειακό σύστημα της χώρας θα υποστεί σημαντικές μεταβολές κατά τα επόμενα χρόνια, ως αποτέλεσμα της απελευθέρωσης των ενεργειακών αγορών, των νέων επενδύσεων σε συσχετισμό με τις νέες ενεργειακές τεχνολογίες και της ανάγκης προσαρμογής στις περιβαλλοντικές επιταγές και της συνύπαρξης με τις τοπικές κοινωνίες.

Σήμερα 200 μέρες μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης της Ελλάδας από το ΠΑΣΟΚ η ενεργειακή πολιτική μας βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο και απαιτεί σημαντικές αποφάσεις.

Ο σχεδιασμός της ενεργειακής πολιτικής είναι κρίσιμος προς τη νέα κατάσταση, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε απόκλιση από τους τρεις μεγάλους στόχους ανταγωνιστικότητα, περιβάλλον, ασφάλεια τροφοδοσίας. Εναρμονισμένος με τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις μικρότερες επιπτώσεις για την χώρα μας.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου