.

Το πρώτο δύσκολο βήμα έγινε για τις μετεγκαταστάσεις και τη νέα μονάδα από την τοπική κοινωνία...

Η πρόσφατη γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης ανέδειξε τόσο κατά την διαδικασία του Νομαρχιακού Συμβουλίου όσο και με την ίδια την απόφαση τα παρακάτω:
Υφίσταται πρόβλημα στις σχέσεις εμπιστοσύνης τοπικής κοινωνίας και ΔΕΗ, ιδιαίτερα ως προς τη Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που κατατίθενται προς έγκριση. Οι ΜΠΕ δέχονται έντονη κριτική τόσο ως προς το περιεχόμενο τους όσο και ως προς την μετέπειτα πιστή τήρησή τους.
Υπάρχουν εντάσεις με τους επιμέρους οικισμούς ως προς τις διεκδικήσεις τους και τον τρόπο που αυτές ξεδιπλώνονται. Ορισμένοι εξ' αυτών χρησιμοποιούν ένδικα μέσα.
Τα θέματα των μετεγκαταστάσεων Ποντοκώμης και Μαυροπηγής και η κατασκευή της νέας μονάδας Πτολεμαϊδα V, όπως τονίστηκε από όλους τους φορείς, είναι θέματα ολόκληρης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και όχι θέματα μόνο των δύο οικισμών, διότι η διασφάλιση των μετεγκαταστάσεων σημαίνει και διασφάλιση της ενεργειακής ταυτότητας της περιοχής.
Η πρόσφατη απόφαση της αποδοχής μέρους της ΜΠΕ πρακτικά λέει στη ΔΕΗ: "Εμείς εγκρίνουμε τους οικισμούς που είναι υπό μετεγκατάσταση Ποντοκώμης και Μαυροπηγής και περιμένουμε το επόμενο βήμα από μέρους σας που είναι κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων των οικισμών. Απορρίπτουμε τα υπόλοιπα της ΜΠΕ και περιμένουμε τη "μεγάλη" μελέτη η οποία με σωστό τρόπο θα προβλέπει τις αποκαταστάσεις των περιοχών των ορυχείων λιγνίτη του Ν. Κοζάνης, παλιών και νέων."

Επόμενα βήματα:
Η αποδοχή της γνωμοδότησης του Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης (που ενισχύεται ουσιαστικά και από τη γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Δημητρίου Υψηλάντη από την Πολιτεία.
Η άμεση κήρυξη αναγκαστικων απαλλοτρίωσεων των οικισμών Ποντοκώμης και Μαυροπηγής.
Η κατάθεση παράλληλα μιας ουσιαστικής μελέτης αποκαταστάσεων με την τοπική κοινωνία. Και εδώ οφείλουμε να τονίσουμε ότι μέτρησε θετικά από την τοπική κοινωνία η καταρχήν θετκή ανταπόκριση της ΔΕΗ για κοινή ομάδα εργασίας ΔΕΗ - τοπικής κοινωνίας για την αναμενόμενη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το σύνολο των ορυχείων ("μεγάλη" ΜΠΕ).

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου