.

Δικαίωμα ψήφου στη γ.σ. αποκτούν μέτοχοι της ΔΕΗ με ποσοστό 5%

Πηγή:express.gr
ΔYNATOTHTA παράστασης και ψήφου στη γενική συνέλευση αποκτούν πλέον όσοι μέτοχοι της ΔΕΗ κατέχουν πάνω από 5% του μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης. Αυτό προβλέπεται σε ειδική διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του Yπουργείου Περιβάλλοντος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σύμφωνα με την παράγραφο 19 του άρθρου 12, καταργείται το όριο του 5% που ισχύει για τα δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας της ΔΕΗ ακόμη και εάν αυτοί κατέχουν μεγαλύτερο ποσοστό μετοχών. Υπενθυμίζεται ότι με βάση το άρθρο 8 του Π.Δ. 333/2000 που αφορούσε τη μετατροπή της ΔΕΗ σε Α.Ε. προβλεπόταν ότι οι μέτοχοι που κατέχουν ποσοστό πάνω του 5% δεν έχουν δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη γενική συνέλευση για το ποσοστό που υπερβαίνει το 5%.

Ωστόσο η συγκεκριμένη ρύθμιση έχει κριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως μη συμβατή με τη Συνθήκη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς δεν επιτρέπει στους επενδυτές να ασκούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους ως μειοψηφία. Μάλιστα η Ε.Ε. για το θέμα έχει αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη, καλώντας τη ΔΕΗ να συμμορφωθεί και να αλλάξει το καταστατικό της. Σήμερα τα μεγαλύτερα ποσοστά μετόχων μειοψηφίας είναι: 5,01% Silchester International Investors Limited, η οποία τοποθετήθηκε στη μετοχή στις 8 Ιανουαρίου, Fidelity Investments με 5% και Οργανισμός Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ 3,81%

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου