.

Ενεργειακές ΔΕΚΟ γρηγορείτε επενδυτικά

Πηγή:Ελευθεροτυπία
Επιτάχυνση των επενδύσεων από τους ενεργειακούς φορείς ζήτησε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ώστε να συμβάλουν στην αναστροφή του οικονομικού κλίματος. Τα επενδυτικά προγράμματα, οι εκκρεμότητες και τα προβλήματα συντονισμού μεταξύ των ενεργειακών φορέων εξετάστηκαν σε συνάντηση της υπουργού και του υφυπουργού ΠΕΚΑ, Τίνας Μπιρμπίλη και Γιάννη Μανιάτη, με τους επικεφαλής των ΔΕΗ, ΔΕΠΑ (φυσικό αέριο), ΔΕΣΜΗΕ (δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρισμού), ΔΕΣΦΑ (δίκτυο μεταφοράς αερίου), ΡΑΕ, ΔΕΗ Ανανεώσιμες και ΚΑΠΕ (ανανεώσιμες πηγές).
Η ηγεσία του ΥΠΕΚΑ ζήτησε από τους επικεφαλής των φορέων να συντάξουν και να ενημερώσουν το υπουργείο για τον επενδυτικό προγραμματισμό τριετίας. Σύμφωνα με την κ. Μπιρμπίλη, κάθε διοίκηση θα συντάξει και θα υποβάλει στο υπουργείο τριετές, τουλάχιστον, κυλιόμενο επιχειρησιακό σχέδιο με συγκεκριμένους στόχους, προϋπολογισμούς και χρονοδιαγράμματα για τα μεγάλα έργα που θα υλοποιήσει. Στο σχέδιο θα εμπεριέχεται ειδικό κεφάλαιο αφιερωμένο σε προγραμματισμένες δράσεις για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του κάθε φορέα και των αντίστοιχων επενδύσεών του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα συντονισμού μεταξύ των φορέων και εκκρεμότητες που υφίστανται.
Ειδικότερα, από το ΔΕΣΜΗΕ ετέθη θέμα γρήγορης προώθησης του διαγωνισμού για το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο θα ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. Το σύστημα αυτό θα διασφαλίσει την πιο αποτελεσματική λειτουργία των κέντρων κατανομής φορτίου, τα οποία ορίζουν τις μονάδες που προσφέρουν ηλεκτρική ενέργεια και κυρίως τη διαμόρφωση της τιμής χονδρικής ανά ώρα.
Από τους επικεφαλής της ΔΕΗ και της ΔΕΠΑ εκφράστηκε αισιοδοξία ότι σύντομα θα υπογραφεί η νέα σύμβαση για την προμήθεια φυσικού αερίου, θέμα που εκκρεμεί εδώ και περίπου 3 χρόνια. Οσο για τη νέα μονάδα της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη, η λειτουργία της οποίας προϋποθέτει την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου από Κόρινθο μέχρι Μεγαλόπολη, συμφωνήθηκε να προχωρούν παράλληλα τα έργα κατασκευής της μονάδας και του αγωγού, ώστε με βάση τα συμβατικά όρια να συμπέσει ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής της μονάδας με την ολοκλήρωση του αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου.
Σε δήλωσή της μετά τη συνάντηση η υπουργός ΠΕΚΑ σημείωσε μεταξύ άλλων: «Είναι ανάγκη να επιταχύνουμε τις αναπτυξιακές προσπάθειές μας και να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες που εμφανίζονται στον ενεργειακό τομέα».

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου