.

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Αναβολή στο Φωτοβολταϊκό πάρκο 50 MW στη Μεγαλόπολη

Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες, λόγω των τρεχουσών οικονομικών συνθηκών και της αδυναμίας εξασφάλισης χρηματοδότη του έργου, αποφάσισε να μην προχωρήσει στην υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου, «Μελέτη, Προμήθεια, Μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δύο φωτοβολταϊκών Σταθμών ονομαστικής ισχύος 39MW και 11MW αντιστοίχως, στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας».
Υπενθυμίζουμε ότι μετά από διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό η εταιρεία J&P ΑΒΑΞ ΑΕ αναδείχθηκε μειοδότης, τον Δεκέμβριο του 2011.
Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες θα διερευνήσει εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης και κατασκευής του έργου.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου