.

Πρακτικό της Τεχνικής Επιτροπής παρακολούθησης των μετακινήσεων των πρανών του ορυχείου Μαυροπηγής

Δόθηκε στη δημοσιότητα από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας το 4ο Πρακτικό της Τεχνικής Επιτροπής παρακολούθησης των μετακινήσεων των Ν-ΝΔ πρανών του ορυχείου Μαυροπηγής (Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ – ΔΕΗ – Α.Π.Θ. – ΙΓΜΕ – ΑΝΚΟ) που συνήλθε στην Κοζάνη στις 13-9-2012, μετά από πρόσκληση του Αντιπεριφερειάρχη Γιάννη Σόκουτη. Το έγγραφο παρατίθεται παρακάτω:4ο Πρακτικό της Τεχνικής Επιτροπής παρακολούθησης των μετακινήσεων των Ν-ΝΔ πρανών του ορυχείου Μαυροπηγής ...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου