.

Την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένει η ΔΕΗ για τα δικαιώματα εξόρυξης λιγνίτη

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ την ερχόμενη Πέμπτη η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) στην προσφυγή της ΔΕΗ, η οποία ζητεί την ακύρωση της απόφασης της Επιτροπής της 5ης Μαρτίου 2008 «σχετικά με τη χορήγηση ή τη διατήρηση σε ισχύ από την Ελληνική Δημοκρατία δικαιωμάτων για την εξόρυξη λιγνίτη υπέρ της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού ΑΕ».
Σύμφωνα με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ορισμένες διατάξεις του Νομοθετικού Διατάγματος 4029/1959, του Ν. 134/1975, καθώς και οι Υπουργικές Αποφάσεις του 1976, του 1988 και του 1994 αντιτίθενται στην νομοθεσία της ΕΕ, στο μέτρο που παρέχουν και διατηρούν σε ισχύ προνομιακά δικαιώματα υπέρ της ΔΕΗ σχετικά με την εκμετάλλευση του λιγνίτη στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ανισότητα ευκαιριών μεταξύ των επιχειρήσεων όσον αφορά την πρόσβαση σε πρωτογενή καύσιμα για την παραγωγή ηλεκτρισμού, και επιτρέπουν στη ΔΕΗ να διατηρεί ή να ενισχύει τη δεσπόζουσα θέση της στην ελληνική αγορά χονδρικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας μέσω του αποκλεισμού ή της παρεμπόδισης εισόδου νέων ανταγωνιστών στην εν λόγω αγορά.
Στις 4/8/2009 η Επιτροπή εξέδωσε νέα απόφαση (C(2009)6244) «για τον καθορισμό συγκεκριμένων μέτρων για τη διόρθωση των δυσμενών για τον ανταγωνισμό συνεπειών της παράβασης που διαπιστώθηκε στην απόφαση της Επιτροπής της 5ης Μαρτίου 2008 σχετικά με τη χορήγηση ή τη διατήρηση σε ισχύ από την Ελληνική Δημοκρατία δικαιωμάτων για την εξόρυξη λιγνίτη υπέρ της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού ΑΕ».
Με την προσφυγή της η ΔΕΗ ζητά την ακύρωση και αυτής της αποφάσεως της Επιτροπής

Πηγη: express.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου