.

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας: Έναρξη Εκπαιδευτικού Προγράμματος Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίων, Λεβήτων εγκαταστάσεων Θέρ­μανσης και εγκαταστάσεων ΚλιματισμούΤο ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας, ανακοινώνει την έναρξη Εκπαιδευτικού Προγράμματος Ενεργειακής  Επιθεώρησης Κτιρίων,  Λεβήτων  εγκαταστάσεων  Θέρ­μανσης και εγκαταστάσεων Κλιματισμού. Σύμφωνα με τα πρόσφατα ψηφισθέντα  Προεδρικά Διάταγμα 100 (6 Οκτωβρίου 2010) και Αριθμ.οικ.192 (31 Οκτωβρίου 2011)

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 190 ώρες . (88 ώρες για την ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων, 50 ώρες για την ενεργειακή επιθεώρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης και 52 ώρες για την ενεργειακή επιθεώρηση εγκαταστάσεων κλιματισμού) Στο πρόγραμμα γί­νονται δεκτοί :
·         Προσωρινοί ενεργειακοί επιθεωρητές
    Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
    Διπλωματούχου Μηχανικοί απόφοιτοι Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή αντίστοιχων και ισοτίμων της αλλοδαπής.
Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής δικαιολογητι­κά (πρωτότυπα ή επικυρωμένα) και θα παραλαμβάνεται μόνον με την προϋπόθεση ότι είναι πλήρης:

1.   Έντυπη αίτηση
2.   Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
3.   Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος.
4.   Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας
5.   Αριθμό Μητρώου προσωρινού ενεργειακού επιθεωρητή που έχει εκδοθεί από την  Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ για τους προσωρινούς ενεργειακούς επιθεωρητές.
Το πρόγραμμα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και το συνολικό κόστος του ανέρχεται
στα 300
Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα γίνονται δεκτοί μέχρι 12-10-2012:
    Στο εργαστήριο Θερμοδυναμικής- Θ.Ψ.Α του Τμήματος Μηχανολογίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, Κοίλα 50100, Κοζάνη, Τηλέφωνο 2461040161-5 εσωτ. 268 (Πληροφορίες κ.Κάρμαλης ηλεκτρονικό τα­χυδρομείο: thermody@kozani.teikoz.gr
    Καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
thermody@kozani.teikoz.gr                                                                   Ο Πρόεδρος της Επιτροπής  Ερευνών
                                                                       του ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ   ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                                                                  Δρ. Ασημόπουλος Νικόλαος

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου