.

Πρόσληψη 8μηνων στο Λιγνιτικό Κέντρο Δ. Μακεδονίας [Υποβολή αιτήσεων έως 06.10.2012]

Η ΔΕΗ ανακοινώνει ην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  συνολικά   Τριακοσίων είκοσι (320) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, για το Νομό Κοζάνης, που εδρεύει στο 7 χιλ. Πτολ. -  Κοζάνης:

κλικ για περισσότερα από το kozan.gr...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου