.

Φόρος ακίνητης περιουσίας και στα "φωτοβολταϊκά οικόπεδα"

Τα εκτός σχεδίου οικόπεδα, κτήματα και αγροτεμάχια της χώρας μας που δεν καλλιεργούνται, έως σήμερα απαλάσσονταν από τη φορολογία ακινήτων. Αυτό όπως φαίνεται θέλει να αλλάξει η Κυβέρνηση καθώς με την επιβολή του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.) και σ' αυτά τα οικόπεδα υπολογίζεται η είσπραξη 2 δισ. ευρώ κάθε χρόνο.

Στον νέο ενιαίο ΦΑΠ, σύμφωνα με πληροφορίες του ERGON blog θα υπάγονται ακόμη και τα οικόπεδα στα οποία έχουν εγκατασταθεί φωτοβολταϊκά, ενώ θα απαλλάσσονται μόνο αγροτικά οικόπεδα που καλλιεργούνται και ανήκουν σε πολίτες με κύριο επάγγελμα αγρότη.

Το σενάριο
Το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει επέκταση των αντικειμενικών αξίων σε όλη την χώρα. Κάθε είδους ακίνητο - οικόπεδο (εντός ή εκτός σχεδίου), θα υπολογίζεται ως περιουσιακό στοιχείο, το οποίο θα φορολογείται με βάση το όριο των αντικειμενικών κριτηρίων, τις κλίμακες και το εκάστοτε αφορολόγητο όριο.

Ακόμη, η αξία των κτισμάτων και των οικοπέδων θα προστίθεται και τη νέα βάση για τον υπολογισμό του νέου ΦΑΠ θα αποτελεί το άθροισμα αυτό.

Παραδείγματα
Ένας ιδιοκτήτης οικοπέδου εκτός σχεδίου αντικειμενικής αξίας 100.000 ευρώ δεν θα απαλλάσσεται από τον φόρο αυτόματα, όπως συμβαίνει με τον σημερινό Φ.Α.Π.. Θα απαλλάσσεται μόνο σε περίπτωση που η αξία είναι χαμηλότερη από το αφορολόγητο όριο των 200.000 ευρώ που ισχύει.

Ένας ιδιοκτήτης κατοικίας αξίας 200.000 ευρώ και οικοπέδου εκτός σχεδίου 150.000 ευρώ θα υπολογίζεται από την εφορία ως κάτοχος περιουσίας αξίας 350.000 ευρώ καθώς τα δυο ποσά προστίθενται και αποτελούν τη βάση για την φορολόγησή του. Με βάση αυτό λοιπόν θα κριθεί εάν υποχρεούται να καταβάλει φόρο ή όχι ανάλογα τα όρια που θα επιβληθούν με το νέο σχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών.

ERGON blog 

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου