.

Η επίσημη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην προσφυγή της ΔΕΗ κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους λιγνίτες (Υπόθεση T-421/09)

Η επίσημη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην προσφυγή της ΔΕΗ κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους λιγνίτες (Υπόθεση T-421/09) που εκδόθηκε σήμερα δίνεται παρακάτω:
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην προσφυγήτης ΔΕΗ κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους λιγνίτες (Υπ...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου