.

Σε επιτροπεία η ΔΕΗ: Αποκοπές μετρητών, ρευματοκλοπές, φέσια μέχρι και μηνιαίους λογαριασμούς ρεύματος φέρνει το μνημόνιο – Τα ψιλά γράμματα της συμφωνίας για τα υδροηλεκτρικά

Ειδικό κεφάλαιο για την οικονομική κατάσταση της ΔΕΗ περιλαμβάνει το κείμενο της νέας συμφωνίας με τους δανειστές. Στο κεφάλαιο αυτό έχουν ενταχθεί μια σειρά από δεσμευτικές δράσεις και μέτρα, που θα εφαρμοστούν προκειμένου να βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, αρχής γενομένης από την εκπόνηση ενός λεπτομερούς σχεδίου δράσης, με χρονικά ορόσημα για τον περιορισμό των ανεξόφλητων οφειλών προς την εταιρεία.
Το σχέδιο αυτό θα πρέπει να προβλέπει

Καταρχάς την εκκαθάριση όλων των οφειλών του δημοσίου μέχρι το τέλος του 2017.
Ένα λεπτομερές πλάνο για την επίλυση του προβλήματος των ρευματοκλοπών
Μια διαδικασία για την ταυτοποίηση και τη λήψη μέτρων κατά των στρατηγικών κακοπληρωτών στη βάση τωνπροβλέψεων του ελληνικού κώδικα του συστήματος διανομής που έχει εκδοθεί από τη ΡΑΕ με προστασία των ευάλωτων πελατών
Ένα ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του προγράμματος εγκατάστασης των έξυπνων και πιθανόν προπληρωμένων μετρητών
Αναθεώρηση της συχνότητας έκδοσης λογαριασμών ρεύματος
Επιπρόσθετα προβλέπεται σχέδιο για την εκκαθάριση των οφειλών των ΥΚΩ

Για τους λιγνίτες

Για την παραχώρηση του 40% των λιγνιτικών της ΔΕΗ, πέραν του χρονοδιαγράμματος που αποτελεί βασικό παραδοτέο (παρουσίαση του τελικού σχεδίου στην Κομισιόν το Νοέμβριο του 2017 και η εφαρμογή του μέχρι τον Ιούνιο του 2018) η συμφωνία προβλέπει τα εξής:

Πρώτον τα δομικά μέτρα που θα εφαρμοστούν (αποεπένδυση λιγνιτών) θα έρθουν ως αποτέλεσμα των αποφάσεων της Κομισιόν και του Ευρωδικαστηρίου για το μονοπώλιο στους λιγνίτες

Η ΔΕΗ δε θα έχει συμμετοχή ή σύνδεση σε καμία από τις αποεπενδυμένες μονάδες.

Το ακριβές ποσοστό των μονάδων (γύρω από το 40%) θα καθοριστεί στο πλαίσιο των τεχνικών συζητήσεων με την Κομμισιόν. Το μερίδιο που θα πουληθεί θα έχει ίδια οικονομικά χαρακτηριστικά με τις μονάδες που θα παραμείνουν στη ΔΕΗ, ιδιαίτερα σε όρους αποδοτικότητας και διάρκειας ζωής.

Η τελική πρόταση της Ελληνικής πλευράς θα υποβληθεί στην DGCOMP (Νοέμβριος)

Για τα ΝΟΜΕ

Οι δημοπρασίες θα συνεχιστούν και κάθε χρόνο θα διατίθεται ποσότητα ίση με τον ετήσιο στόχο για τη μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ στη λιανική όπως αυτός θα καθορίζεται από τη ΡΑΕ. Για παράδειγμα ο στόχος για το 2017 είναι 12% του συνολικού όγκου της κατανάλωσης του 2016. Επίσης η ΡΑΕ θα καθορίζει τον αριθμό των δημοπρασιών και των ποσοτήτων ανά δημοπρασία.

Οι αρχές θα αναθεωρούν την τιμή εκκίνησης μετά από πρόταση της ΡΑΕ στην οποία θα συνυπολογίζονται οι τιμές των δικαιωμάτων εκπομπής άνθρακα και τα επικαιροποιημένα στοιχεία κόστους της ΔΕΗ

Επιπλέον προβλέπεται:

Αλλαγή του μηχανισμού επιτήρησης ώστε να προσαρμόζονται οι ποσότητες σε περίπτωση απόκλισης αρχής γενομένης από τον Ιούνιο του 2017
Εισαγωγή της επαναδημοπράτητης του μισού του 8% που πωλήθηκε το 2016 με τις φυσικές παραδόσεις να ξεκινόυν το Δεκέμβριο του 2017. Για το 2018 και το 2019 6 και 9% των ποσοτήτων που πωλήθηκαν το 2017 και το 2018 αντίστοιχα.
Με βάση τη συγκεκριμένη πρόβλεψη οι ποσότητες που θα δημοπρατηθούν το 2017 – 2018 – 2019 είναι 16%, 19% και 22% αντίστοιχα
Εισάγεται παράλληλος μηχανισμός εξαμηνιαίας αξιολόγησης αρχής γενομένης από το Δεκέμβριο του 2017 και για τα επόμενα εξάμηνα, στον οποίο οι θεσμοί θα αξιολογούν την πρόοδο σε σχέση με την υιοθέτηση του Target Model. Ταυτόχρονα θα αξιολογείται η πιθανή ανάγκη προσαρμογής του μηχανισμού των ΝΟΜΕ και η πιθανή ανάγκη λήψης επιπλέον δομικών μέτρων περιλαμβανομένης και της υδροηλεκτρικής παραγωγής σε ευθυγράμμιση με τις αρχές που έχουν καθοριστεί στο μνημόνιο. Σε αυτήν την αξιολόγηση, η αποεπένδυση των λιγνιτών θα ληφθεί υπόψη μόνο όταν ολοκληρωθεί.

Τέλος προβλέπεται η ΡΑΕ και ο ΛΑΓΗΕ να δίνουν πλήρεις και λεπτομερείς πληροφορίες για τα αποτελέσματα των δημοπρασιών, των συμμετοχών, των παραδόσεων και των επαναπωλήσεων στη δευτερογενή αγορά καθώς και των μεριδίων αγοράς των παικτών σε μηνιαία βάση.

energypress.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου