.

Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτ. Μακεδονίας

Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2017 για το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτ. Μακεδονίας
Παράρτημα

Υποβολή αιτήσεων από 15/05/2017 έως 24/05/2017.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου