.

Υπενθύμιση για εγγραφή στο Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών της ΓΓΕΤ

Δεδομένων των αυξημένων αναγκών αξιολόγησης των νέων Δράσεων ΕΤΑΚ στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 καθώς και της ανάγκης επικαιροποίησης και εμπλουτισμού του από 12/04/2016 Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών, η Γενική Γραμματέας Ερευνας & Τεχνολογίας  Δρ Μ.Κυπριανίδου, παρακαλεί θερμά τους εκπροσώπους της ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας με τα απαραίτητα προσόντα, τα οποία περιγράφονται στον παρακάτω σύνδεσμο :
 http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=120I480I1229I646I494657

να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στην πύλη registry.gsrt.gr
Ιδιαίτερη έκκληση απευθύνουμε στους Ελληνες επιστήμονες του εξωτερικού, να υποστηρίξουν την προσπάθεια αξιολόγησης των προτάσεων των συναδέλφων τους στην Ελλάδα.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου