.

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας :Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ, προκειμένου να συμπληρώσει τη στελέχωσή της και να ανταποκριθεί αποτελεσματικότερα στο έργο της, απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους υπαλλήλους με μόνιμη σχέση εργασίας ή αορίστου χρόνου, από το Δημόσιο τομέα ή από φορείς του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανόμενης της Μ.Ο.Δ. Α.Ε.
Οι προς πλήρωση θέσεις είναι δύο (2):
¨ Μία (1) θέση ΠΕ Μηχανικών, με εμπειρία σε θέματα διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων,
¨ Μία (1) θέση ΠΕ ανεξαρτήτου ειδικότητας, με εμπειρία σε θέματα διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων.

κλικ για πλήρη ανάγνωση από το pepdym.gr...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου