.

Η Βουλγαρία θα ζητήσει εξαιρέσεις από την ΕΕ για τα επίπεδα εκπομπών των θερμικών σταθμών

Η Κομισιόν αρνείται ότι οι νέοι κανόνες για τις εκπομπές ρύπων θα οδηγήσουν σε κλείσιμο σταθμών ηλεκτροπαραγωγής στη Βουλγαρία.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε, ότι η Βουλγαρία μπορεί να ζητήσει αποζημιώσεις από την ΕΕ σε τυχόν κλείσιμο μεγάλων ρυπογόνων θερμικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της μείωσης των εκπομπών αερίων ρύπων, καθώς αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση κατά 40% των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας.

«Γνωρίζουμε ότι υπήρξαν παρατηρήσεις, ότι ορισμένες θερμικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα μπορούσαν να κλείσουν» δήλωσε ο εκπρόσωπος του Επιτρόπου Περιβάλλοντος Enrico Brivio, τονίζοντας ότι «το Δίκαιο της ΕΕ δεν απαιτεί το κλείσιμο των βουλγαρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και την αύξηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας».
Ο ίδιος σημείωσε, ότι «όταν οι τιμές ενέργειας δεν είναι ανάλογες με τα περιβαλλοντικά οφέλη, η βουλγαρική κυβέρνηση μπορεί να ζητήσει αποζημιώσεις, δεδομένου ότι αναλαμβάνονται επιζήμια περιβαλλοντικά μέτρα».

www.worldenergynews.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου