.

ΔΕΗ: Κλήση υποψηφίων σε συνέντευξη για την προκήρυξη 1/2007

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2007 (ΦΕΚ 49/26.3.07), ΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Με σκοπό την έγκυρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων και αναφορικά με την προκήρυξη 1/2007, η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει τα ακόλουθα :
Κατόπιν της ολοκλήρωσης της εκδίκασης των ενστάσεων των υποψηφίων για κάλυψη θέσεων βάσει της ως άνω προκήρυξης, επήλθαν μεταβολές στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης.
Προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι υπόψη πίνακες και στη συνέχεια να αποσταλούν στο ΑΣΕΠ για έλεγχο και κύρωση, καλούνται σε συνέντευξη υποψήφιοι αριθμού κατηγοριών/ ειδικοτήτων.
Προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων επισημαίνεται ότι, έχει αναρτηθεί ο πίνακας των καλουμένων σε συνέντευξη και το πρόγραμμα συνεντεύξεων (τόπος και χρόνος διεξαγωγής της συνέντευξης) στα καταστήματα της ΔΕΗ, στα οποία είχε αναρτηθεί η υπόψη προκήρυξη, καθώς και στους οικείους Δήμους που εδρεύει κάθε κατάστημα.
Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για όλα τα ανωτέρω και από την ιστοσελίδα της ΔΕΗ http://www.dei.com.gr/

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου